Proces sądowy to nie tylko wymiana pism, wniosków, ale też całe spektrum bezpośrednich działań na sali sądowej. Stanowiska stron zajmowane na piśmie mają charakter pism przygotowawczych, które stanowią o materiale branym pod uwagę przez sędziego w toku rozprawy i dalej, przy wydawaniu wyroku.

Nieodzownym elementem procesu jest również aktywność na sali sądowej, która podlega ściśle określonym regułom ujętym w procedurze danego postępowania.