Rafał Rozwadowski

Groźne impulsy do zmian, czyli sprawa Tomasza Szmydta

Prawo powinno być zmieniane nie po katastrofach, tylko w zależności od potrzeb. Sprawa Sędziego Tomasza Szmydta chyba w całości, ale i nie po raz pierwszy obnaża proces myślenia o sprawach ważnych dla społeczeństwa.

Busola sprawiedliwości dla AI

Jak klasyfikować systemy sztucznej inteligencji w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Zasady działania przed Trybunałem Stanu

Praktyka pokazuje, że postępowanie przed Trybunałem Stanu to tryb bardzo rzadki.

Cel motywowany politycznie

Bezstronność członka komisji śledczej w toku jej prac to wymóg prawa.

Jakie zadać pytanie, jakiej udzielić odpowiedzi

Uprawnienia osoby wezwanej przed sejmową komisję śledczą.

Komisja śledcza to nie debata polityczna

Usytuowanie komisji śledczej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje na doniosłość tej instytucji w polskim systemie ustrojowym.

Uchwały Sejmu a skład Trybunału Konstytucyjnego

Tak zwany reset konstytucyjny jest oczywiście możliwy i być może niestety okaże się jedynym sposobem niezwłocznego uchylenia stanu destrukcji prawnej.

Wspólne dobro: ani twoje, ani moje

Władza sądownicza ma szczególny mandat do tego, aby bronić swojej niezależności i niezawisłości.

Co wolno, a czego już nie

Niezależność prokuratora jest ograniczona przepisami ustawy.

Już wkrótce kierowca straci auto za samo prowadzenie „pod wpływem”

Sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu za samo prowadzenie auta „pod wpływem”. 14 marca 2024 r. wejdą w życie zmiany kodeksu karnego przewidujące możliwość przepadku pojazdu mechanicznego.