Rafał Rozwadowski

Wspólne dobro: ani twoje, ani moje

Władza sądownicza ma szczególny mandat do tego, aby bronić swojej niezależności i niezawisłości.

Co wolno, a czego już nie

Niezależność prokuratora jest ograniczona przepisami ustawy.

Już wkrótce kierowca straci auto za samo prowadzenie „pod wpływem”

Sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu za samo prowadzenie auta „pod wpływem”. 14 marca 2024 r. wejdą w życie zmiany kodeksu karnego przewidujące możliwość przepadku pojazdu mechanicznego.

Nadużycie wolności słowa przez prokuratora

Warto mieć na uwadze rolę i zadania prokuratura w postępowaniu. Te mają bowiem bezpośredni wpływ na ocenę, czy dane wypowiedzi prokuratora nadużywają wolności wypowiedzi.

Rafał Rozwadowski: Sędziowie w prawie i na jego straży

Odpowiedzialność sędziego za naruszenie dóbr osobistych strony postępowania reguluje konstytucja i ustawy.

Rafał Rozwadowski: Skomplikowana przyjaźń ze sztuczną inteligencją

Niezwykle istotne jest dostosowanie prawa do już prezentowanych systemów SI.

Vacatio legis. Ogniwo poprawnej legislacji

Vacatio legis to element ważnej misji, abyśmy wszyscy wiedzieli o zmieniającym się prawie.

Rafał Rozwadowski: Sąd to nie jest firma wysyłkowa

O przyczynach długotrwałości postępowań sądowych.

Rafał Rozwadowski: Waga doświadczenia w procesie orzekania

Z dużą rezerwą podchodzę do założeń projektu ustawy o sądach pokoju.

Rola oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym

Prokurator bada i uwzględnia okoliczności zarówno na niekorzyść, jak i na korzyść podejrzanego.