W głównych systemach rachunkowych istnieją odrębne standardy regulujące kwestię rozpoznania przychodów. W Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (dalej MSSF) jest to Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów klientami (dalej MSSF 15), który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Zastąpił on poprzedni standard Międzynarodowy Standard Rachunkowości 18 Przychody. W ramach amerykańskich standardów rachunkowości US GAAP (US Generally Accepted Accounting Principles) analogicznym standardem jest ASC (Accounting Standards Codification) 606.