Edyta Kalińska

Niezależność nadrzędną cechą skutecznego audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny jest bardzo ważną kontrolą zarządczą. Dzięki niemu można weryfikować efektywność działania innych kontroli w jednostce, co przyczynia się do jej prawidłowego funkcjonowania i realizacji założonych celów.

Rozliczenie księgowe kontraktów długoterminowych

Wiele przedsiębiorstw realizuje w toku swej działalności kontrakty, których wykonanie trwa kilka miesięcy a nawet lat. Umowy takie są realizowane przez firmy budowlane pełniące rolę generalnych wykonawców, firmy informatyczne dostarczające dostosowane rozwiązania, ale również przez producentów maszyn i urządzeń, którzy budują maszyny i instalacje na zlecenie klientów. Kontrakty takie wymagają odpowiedniego księgowania.

Darowizna laptopów dla szkoły a podatek CIT

Jednym z najbardziej widocznych skutków pandemii jest cyfryzacja. Również edukacja przeniosła się do sieci.

Jak rozliczyć wsparcie uzyskane w ramach tarczy antykryzysowej

W związku z Covid-19 i związanymi z nią ograniczeniami polski rząd wprowadził szereg instrumentów pomocowych, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na gospodarkę i zapobieżenie kryzysowi gospodarczemu. Uzyskane środki muszą zostać właściwie rozliczone.

Jak rozliczać aktywa w produkcji rolnej

Ujęcie aktywów w produkcji roślinnej i zwierzęcej jest nieco odmiennie regulowane w standardach krajowych i międzynarodowych. Podstawową różnicą jest wycena aktywów obrotowych oraz ich klasyfikacja.

Jak ująć leasing zwrotny w księgach

Podmioty gospodarcze prowadząc działalność korzystają nie tylko z kapitałów własnych, ale również z finansowania zewnętrznego. Oprócz kredytowych i pożyczek bardzo popularny jest również leasing, forma finansowania zbliżona koncepcyjnie do kredytu, choć młodsza, gdyż postała dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych.

Koszty finansowania zewnętrznego przy wytworzeniu środka trwałego

Korzystanie z kredytów i pożyczek jest normalną praktyką przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Szczególnie często wykorzystywane są kredyty inwestycyjne, gdyż nabycie lub wytworzenie środków trwałych zwykle wymaga istotnych nakładów.

Inwentaryzacja w czasie pandemii

Bezprecedensowa sytuacja pandemii COVID-19 i związane z nią ograniczenia sprawiła, że wiele branż musiało radykalnie zmienić swój sposób funkcjonowania, aby skutecznie działać w warunkach diametralnie innych od dotychczas znanych.

Covid-19 to test skuteczności dla samorządów

Może się wydawać, że zadania związane z pandemią są realizowane centralnie, jednak rząd tylko opracowuje strategię i wyznacza kierunki działań. To samorządy odpowiadają za ich realizację.

Jak zaksięgować pożyczkę z tarczy antykryzysowej

- Jak zaksięgować na konta otrzymaną pożyczkę z banku z tarczy? Czy trzeba tworzyć nowe konta? Zaksięgowałam na konto bieżący rachunek po stronie WN i drugie konto to kredyty bankowe krótkoterminowe po stronie MA. Czy dobrze zrobiłam? Czy środki uzyskane w ten sposób trzeba opodatkować? – pyta czytelnik.