Temat regulacji dotyczących ochrony sygnalistów powraca cyklicznie do debaty publicznej w Polsce. Najczęściej wtedy, gdy do kolejnej ustawy wprowadzany jest pojedynczy przepis wskazujący na konieczność implementacji odpowiednich procedur dotyczących przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i ich ochrony przez pracodawców z konkretnej branży. W Polsce wciąż jednak brakuje regulacji nakładających obowiązek ochrony sygnalisty na wszystkie podmioty.

Banki i firmy inwestycyjne