Rozwiązanie umowy o pracę: szef odwoła zwolnienie z obowiązków, aby dać urlop

Pracodawca w każdym czasie może zwolnić pracownika, któremu wypowiedział umowę o pracę, z obowiązku dalszego świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia, opierając się na art. 362 kodeksu pracy. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z art. 362 k.p. nie jest jednak czynnością prawną (oświadczeniem woli pracodawcy) w rozumieniu art. 61 § 1 kodeksu cywilnego, lecz traktowane jest jako uprawnienie kierownicze pracodawcy, o którym mowa w art. 22 § 1 k.p. W związku z tym możliwe jest ponowne zobowiązanie pracownika do świadczenia pracy (zgoda pracownika nie jest tu wymagana), mimo że wcześniej został on z tego obowiązku zwolniony, a także udzielenie mu urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 1671 k.p.

Aktualizacja: 19.07.2020 11:10 Publikacja: 19.07.2020 00:01

Rozwiązanie umowy o pracę: szef odwoła zwolnienie z obowiązków, aby dać urlop

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 5 września 2019 r. (III PK 96/18).

Ze względu na likwidację stanowiska pracy pracownikowi zatrudnionemu w szpitalu pracodawca wypowiedział 3 lutego 2017 r. umowę o pracę ze skutkiem na 31 maj 2017 r. W oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę szpital zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie trwania wypowiedzenia. Pismem z 8 marca 2017 r. zwrócił się jednak do pracownika z oświadczeniem, w którym zastrzegł, że udziela mu urlopu wypoczynkowego od 9 marca do 31 maja 2017 r. Pracownik nie odebrał tego pisma. Pracownikowi przysługiwało łącznie 80 dni urlopu wypoczynkowego, ale szpital wypłacił mu ekwiwalent pieniężny za 23 dni.

Pozostało 85% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego