Rząd zdecydował się na proste przedłużenie dotychczasowej pomocy udzielanej przedsiębiorcom i w najnowszym rozporządzeniu przyznaje wsparcie tym samym branżom co dotychczas.

Czytaj także:

Jest nowe rozporządzenie rządu. Co się zmienia od 1 lutego

Wszystko wskazuje na to, że w związku z odmrożeniem galerii handlowych przedsiębiorcy z kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z i 47.89.Z, czyli sprzedawcy odzieży, butów i innych wyrobów skórzanych, a także prowadzący działalność na straganach i targowiskach otrzymają tylko jednorazowo postojowe, a ulgi w składkach tylko za grudzień. Tymczasem przedsiębiorcy z pozostałych ponad 40 branż wymienionych w rozporządzeniu dostaną oba te świadczenia podwójnie. Są to m.in. przedsiębiorcy działający w branży hotelarskiej i turystycznej, gastronomicznej. Co ciekawe, podmioty prowadzące muzea (PKD 91.02.Z), odmrażane obecnie razem z galeriami handlowymi, zachowały prawo do obu tych świadczeń na takich samych zasadach, jak nadal zamrożone kluby fitness i siłownie.

W każdym przypadku podstawowym warunkiem przyznania wsparcia jest spadek przychodów o 40 proc., w stosunku do poprzedniego miesiąca, lub analogicznego miesiąca w poprzednim roku.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r., DzU z 22 stycznia 2021 r., poz. 152