Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydanym pod koniec maja postanowieniem nakazał wstrzymanie - do czasu rozpoznania skargi - wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. Praca zakładu nie została jednak wstrzymana. 

Zażalenie w tej sprawie złożyła prokuratura, a teraz podczas niejawnego, przyszłotygodniowego posiedzenia rozpozna je sędzia NSA, profesor prawa konstytucyjnego Małgorzata Masternak-Kubiak. 

Czytaj więcej

Tomasz Pietryga: Z ekologami na śmierć i życie

Decyzja ws. koncesji określa warunki środowiskowe realizacji przedsięwzięcia polegającego na dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów w gminie Bogatynia. Do sądu wojewódzkiego zaskarżyły ją organizacje ekologiczne. 

Sygn. akt: III OZ 331/23