Pracę zdalną regulują obecnie przepisy tzw. ustawy covidowej (ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842 ze zm.; dalej: ustawa). Z jej art. 3 ust. 1 wynika, że w czasie epidemii, zagrożenia epidemicznego, a także przez trzy miesiące od ich zakończenia pracodawca ma prawo skie-rować zatrudnionych do wykonywania pracy spoza biura. Wiele firm skorzystało z tego uprawnienia, a pracownicy dostrzegli zalety pracy zdalnej. Mimo to, jak wynika z marcowego badania Skanska, aż 46 proc. pracowników uważa się za mniej efektywnych podczas pracy z domu (https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/251668/Polacy-najwiekszymi-zwolennikami-powrotu-do-biur-wynika-z-badania-Skanska-).