Piotr Pałucki

Niebieska Karta UE ułatwia zatrudnianie cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach

Osoby posiadające wysokie kwalifikacje, np. w zakresie nowych technologii, mogą skorzystać ze szczególnych ułatwień w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zasady ich zatrudniania mają być jeszcze bardziej elastyczne.

Czy każdy przedsiębiorca może wprowadzić monitoring wizyjny?

Pracodawca może wprowadzić monitoring na terenie zakładu pracy lub wokół niego, ale po spełnieniu pewnych warunków. Takie przetwarzanie danych osobowych musi być zgodne z RODO.

Polskie studia otwierają drogę do pracy cudzoziemcom z krajów trzecich

Z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce są zwolnieni m.in. cudzoziemcy, którzy są studentami lub absolwentami polskich uczelni. Ale dotyczy to wyłącznie studiów stacjonarnych.

Cudzoziemcy: nie ma legalnej pracy bez legalnego pobytu

Aby zatrudnić w Polsce cudzoziemca, trzeba zalegalizować nie tylko jego pracę, ale też pobyt w naszym kraju. Prawo to mogą potwierdzać różne dokumenty, w zależności od sytuacji danej osoby.

Piotr Pałucki: Rewolucja w prawach konsumenta

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują zmiany w polskiej ustawie o prawach konsumenta, w ustawie o nieuczciwych praktykach rynkowych oraz w ustawie o cenach.

Kiedy obrót używanym oprogramowaniem jest legalny?

Odsprzedaż programów komputerowych może budzić wątpliwości, a e-booków jest w ogóle niemożliwa. Dopuszczalne jest natomiast udostępnianie utworów osobom bliskim bez opłat.

Pasożytniczy marketing – są sposoby, by mu przeciwdziałać

Wykorzystanie cudzej renomy w przekazach reklamowych może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, albo za naruszenie prawa własności intelektualnej. Podejmując takie działania trzeba się liczyć z sankcjami.

Praca zdalna w IT to nie metoda na podróżowanie

Pracodawca nie zawsze powinien się zgadzać na świadczenie pracy z zagranicy z uwagi na istotne aspekty prawne. Dotyczy to nie tylko pracowników, ale w pewnym stopniu także osób świadczących usługi w ramach B2B.

Skuteczne przeniesienie spółki w granicach Unii Europejskiej

Szybki rozwój spółki działającej w Unii Europejskiej często skutkuje chęcią jej przeniesienia do innego państwa członkowskiego. W takim wypadku staje się ona spółką prawa obcego, zachowując przy tym ciągłość swojego bytu prawnego. By tak się stało, trzeba jednak spełnić pewne warunki.