Piotr Pałucki

Kiedy obrót używanym oprogramowaniem jest legalny?

Odsprzedaż programów komputerowych może budzić wątpliwości, a e-booków jest w ogóle niemożliwa. Dopuszczalne jest natomiast udostępnianie utworów osobom bliskim bez opłat.

Pasożytniczy marketing – są sposoby, by mu przeciwdziałać

Wykorzystanie cudzej renomy w przekazach reklamowych może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, albo za naruszenie prawa własności intelektualnej. Podejmując takie działania trzeba się liczyć z sankcjami.

Praca zdalna w IT to nie metoda na podróżowanie

Pracodawca nie zawsze powinien się zgadzać na świadczenie pracy z zagranicy z uwagi na istotne aspekty prawne. Dotyczy to nie tylko pracowników, ale w pewnym stopniu także osób świadczących usługi w ramach B2B.

Skuteczne przeniesienie spółki w granicach Unii Europejskiej

Szybki rozwój spółki działającej w Unii Europejskiej często skutkuje chęcią jej przeniesienia do innego państwa członkowskiego. W takim wypadku staje się ona spółką prawa obcego, zachowując przy tym ciągłość swojego bytu prawnego. By tak się stało, trzeba jednak spełnić pewne warunki.

Tworzenie zatorów płatniczych czynem nieuczciwej konkurencji

Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Poszkodowanym przedsiębiorcom przysługuje szereg roszczeń, z którymi mogą wystąpić przed sąd cywilny.

Praca zdalna: powrót do biura czasem na przymus

Pracodawca może wydać polecenie stawienia się w miejscu pracy, a za odmowę wyciągnąć konsekwencje. Kontrowersje budzi jednak odmienne traktowanie pracowników, szczególnie w kwestii związanej z dobrowolnymi szczepieniami.

Zgromadzenia spółek zatwierdzających sprawozdania finansowe

Poprawne zwołanie i przeprowadzenie zgromadzenia wspólników, z dopuszczeniem zdalnego uczestnictwa, wymaga weryfikacji i często uzupełnienia wewnętrznych dokumentów spółki.