Piotr Pałucki: Rewolucja w prawach konsumenta

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują zmiany w polskiej ustawie o prawach konsumenta, w ustawie o nieuczciwych praktykach rynkowych oraz w ustawie o cenach.

Publikacja: 25.03.2023 08:00

Piotr Pałucki: Rewolucja w prawach konsumenta

Foto: AdobeStock

Są one implementacją prawa europejskiego:

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (tzw. dyrektywa cyfrowa);

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (tzw. dyrektywa towarowa);

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (tzw. dyrektywa Omnibus).

Dyrektywy te są komplementarne. Dyrektywa Omnibus odnosi się do tego, co dzieje się przed zawarciem umowy konsumenta z przedsiębiorcą i reguluje to, jakie informacje powinien otrzymać konsument, który planuje taką umowę zawrzeć. W jaki sposób powinna być zaprezentowana informacja o obniżce? Jakie wymogi należy spełnić, aby udostępniać opinie? Co decyduje o kolejności prezentowania ofert konsumentom? Dyrektywa Omnibus skupia się także na przedsiębiorcach prowadzących tzw. marketplace’y, które nazywa „internetowymi platformami handlowymi”, a dla prowadzących takie serwisy przedsiębiorców przewiduje nowe obowiązki, zwłaszcza w sferze informacyjnej. Według nowych przepisów konsument musi być dobrze poinformowany, dzięki czemu będzie w stanie świadomie podjąć decyzję odnośnie do zakupu.

Dyrektywa towarowa i cyfrowa odnoszą się natomiast do tego, co dzieje się już na etapie po zawarciu umowy sprzedaży – w tym zakresie konsument również będzie mógł korzystać z określonych środków ochrony, ale już na nowych zasadach. Tutaj najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim dostrzeżenia przez ustawodawcę, że nasza rzeczywistość w dużej mierze opiera się na produktach cyfrowych albo na takich produktach, które co prawda są towarami, ale mają w sobie cyfrowe elementy, np. wyświetlacze, wgrane oprogramowanie itp.

W raporcie poruszyliśmy najważniejsze kwestie związane z przyjęciem nowych przepisów. Omówiliśmy szczegółowo, w jaki sposób dyrektywa Omnibus reguluje proces zakupowy, jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców i jakie uprawnienia zyskują konsumenci. Przeprowadziliśmy także analizę dyrektywy towarowej i cyfrowej w taki sposób, aby przedstawić najważniejsze założenia i zmiany, które wpływają na proces sprzedaży.

Czytaj więcej

Nowe prawa konsumentów. Jakie zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r.?

Raport przygotowali specjaliści z Kancelarii Adwokackiej Pałucki & Szkutnik. W raporcie zawarliśmy wiedzę istotną z punktu widzenia konsumenta oraz praktyczne wskazówki i przykłady z naszego doświadczenia, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowych przepisów.

Piotr Pałucki Adwokat, wspólnik Kancelarii Adwokackiej Pałucki & Szkutnik w Krakowie. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, mediów i nowych technologii, prawa konkurencji oraz prawa pracy

Są one implementacją prawa europejskiego:

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (tzw. dyrektywa cyfrowa);

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: W co gra Tomasz Szmydt? Małpa z brzytwą na ramieniu Łukaszenki
Opinie Prawne
Paweł Litwiński: Jak chroni się dane w sądach? Cóż…
Opinie Prawne
Prof. Pecyna o zabezpieczeniu TK i reakcji komisji ds. Pegasusa: "Pogłębianie chaosu"
Opinie Prawne
Jan Skoumal: Czy obowiązuje nas nowelizacja języka polskiego?
Opinie Prawne
Kazus Szmydta. Wypadek przy pracy sądownictwa administracyjnego czy pytanie o jego sens?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?