Chodzi przede wszystkim o napoje z automatów w fastfoodach, czy kawy smakowe  w kawiarniach.

We wniosku  Rzecznik MŚP przestawił własne stanowisko:

- Opłata cukrowa powinna być traktowana jako danina jednorazowa (jednofazowa), której główną cechą jest obowiązek uiszczenia jej wyłącznie na jednej z faz obrotu. Z uwagi na jednofazowy charakter opłaty cukrowej, bez znaczenia powinna więc pozostawać dalsza modyfikacja produktu, od którego została już uiszczona opłata cukrowa. W związku z tym  napoje - także napoje z automatów (np. w sieciach fast food), przygotowywane z syropów oraz na bazie syropów np. kawa z dodatkiem syropu (w stosunku do których pobrano opłatę) -  nie podlegają opłacie cukrowej - pisze Rzecznik.

W ocenie Rzecznika MŚP napoje z dodatkiem kofeiny, dodawanej jako aromat naturalny lub aromatu smakowy w śladowych ilościach (np. 0,03%), nie podlegają opłacie cukrowej,  ponieważ zakres opodatkowania został ograniczony do napojów oraz syropów. Tak samo napoje w proszku, koncentraty (np. barszcz w postaci koncentratu lub barszcz w postaci proszku) nie podlegają opłacie cukrowej.

Problematyczny jest także  brak przepisów przejściowych. Są wątpliwości, czy  przepisy ustawy nowelizującej stosować bezpośrednio do towarów, które zostały nabyte przed końcem 2020 r., ale są zbywane w 2021 r.  Według Rzecznika MŚP opłacie podlegają wyłącznie towary nabyte przez przedsiębiorcę w 2021 r.

Kolejny problem: czy na fakturze umieszczać informację o opłacie cukrowej.  Przepis ustawy o VAT określa, jakie dane „co najmniej" powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura. Zdaniem Rzecznika MŚP, w świetle tego przepisu brak jest obowiązku umieszczania informacji o opłacie na fakturze.

- Niemniej umieszczenie dodatkowych adnotacji na fakturze wystawionej zgodnie z ww. przepisem, w tym informacji o opłacie, nie narusza ustawy o podatku VAT. W takim przypadku dodatkowe informacje o opłacie powinny być zamieszczane w miejscu wolnym, wydzielonym na fakturze, tak aby nie powodowały one nieczytelności czy zniekształceń danych podstawowych, zawartych na fakturze - uważa Rzecznik.

Nie wiadomo także jak przedsiębiorca może ustalić, czy kontrahent, któremu sprzedaje produkt objęty opłatą, jest zobowiązany do jej uiszczenia. Przepisy ustawy nie określają w jaki sposób przedsiębiorca powinien dokonywać weryfikacji statusu kontrahenta. Czy wystarczy oświadczenie nabywcy?

W ocenie Rzecznika MŚP dopuszczalne są wszelkie metody potwierdzania prowadzenia handlu detalicznego przez nabywcę. Przedsiębiorca, na którym ciąży obowiązek zapłaty opłaty, może zatem w oparciu o pisemne oświadczenie nabywcy zweryfikować okoliczność czy kupujący prowadzi handel detaliczny.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

– Opłata cukrowa, analogicznie jaki podatek akcyzowy, powinna być płacona jednofazowo. Zapłata jej przez dostawcę wyłącza więc obowiązek uiszczenia jej przez nabywcę na dalszych fazach obrotu. Dlatego też dalsza modyfikacja syropu, od którego dostawy uiszczono opłatę na przykład poprzez jego rozcieńczenie nie podlega ponownej opłacie – wskazuje Jacek Cieplak, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.