Przywołane działanie składa się na program „Infrastruktura i środowisko", z którego współfinansowane są największe projekty związane z budową dróg, obwodnic, kolei, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, a także innych związanych z budową i modernizacją szeroko rozumianej infrastruktury oraz z ochroną środowiska i tworzeniem warunków dla zrównoważonego rozwoju.

Promowanie efektywności energetycznej, chociażby poprzez stosowanie wydajniejszych maszyn, urządzeń, linii technologicznych lub ciągów produkcyjnych, na pewno wpisuje się w cele dbałości o środowisko naturalne, w tym racjonalne wykorzystywanie zasobów. Podobnie jak stawianie mocniejszego akcentu na odnawialne źródła energii.

I właśnie na przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie. Przy ty, konkurs adresowany jest do dużych firm oraz ewentualnie dla firm pozostałych, ale o ile świadczą one usługi energetyczne na rzecz dużych podmiotów.

Zgodnie z regulaminem konkursu i ogólnie charakterystyką działania 1.2, dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane na prace, których wykonanie zakłada audyt energetyczny (przedsiębiorstwo musi nim dysponować) mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:

- przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,

- głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,

- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych,

- budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE),

- zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile oczywiście firma nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa oraz o ile jest to uzasadnione ekonomicznie i wynika z audytu energetycznego). Projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające efektywność energetyczną w wyniku realizacji projektu poniżej 25 proc. (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 31 stycznia do 30 marca. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.