Zakończył się nabór wniosków dla projektów pt. „Programy akceleracyjne". Ich uruchomienie ma pomóc w stworzeniu odpowiedniego środowiska dla rozwoju powiązań pomiędzy nowymi, innowacyjnymi startupami, a średnimi i dużymi firmami, które mogłyby być potencjalnymi odbiorcami tworzonych i rozwijanych przez nie technologii i pomysłów biznesowych.

Czytaj także: Dotacje dla firm na innowacyjne pomysły

Chodzi o to, aby przyspieszyć rozwój obiecujących startupów poprzez zapewnienie im dostępu do kapitału na rozwój opracowywanych przez nie technologii oraz, co równie ważne, stworzenie im warunków do testowania tych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Te warunki mają zapewnić duże firmy i korporacje włączane do programów akceleracyjnych. W ten sposób wszyscy mają zyskać.

Wspólne korzyści

Mikroprzedsiębiorstwa nie będą musiały tracić czasu i energii na próby samodzielnego docierania do decydentów w dużych firmach, te ostatnie otrzymają próbkę ciekawych i co istotne wyselekcjonowanych pomysłów na rozwój usług, produktów, procesów lub technologii. Firmy włączone do programu akceleracji będą bowiem sprawdzane przez organizatorów tych programów, czyli różnego rodzaju instytucje otoczenia biznesu, wsparcia innowacji i transferu technologii. Zostaną – przynajmniej w pewnym stopniu – zweryfikowane pod kątem sensowności i celowości zgłaszanych pomysłów, a przede wszystkim dopasowywane pod względem branży i sektora rozwijanej działalności. Taki w każdym razie jest zamysł działania 2.5 „Programy akceleracyjne" programu „Inteligentny rozwój".

Ponieważ konkurs nie był skierowany bezpośrednio do mikro firm, nie będziemy w tym miejscu opisywać szerzej jego zasad. Innowacyjne mikroprzedsiębiorstwa muszą bowiem poczekać na wyłonienie instytucji, które go wygrają i rozpoczną realizację programów. Wtedy będą one poszukiwać firm z ciekawymi pomysłami, takimi, które mogłyby zainteresować dużych odbiorców (trzeba pamiętać, że bardziej chodzi tu o tworzenie produktów i technologii dla dużych firm, organizacji i instytucji niż dla osób prywatnych – konsumentów).

Wybrane obszary

Zgodnie z założeniami programu, preferowane będą firmy działające w kilku kluczowych obszarach. Takich, które uznano za szczególnie obiecujące i jednocześnie mieszczące się w obowiązujących tzw. krajowych inteligentnych specjalizacjach. Dlatego program ten w szczególności powinien zainteresować start-upowców działających w obszarze:

- technologii w finansach (financial technologies);

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- biotechnologii farmaceutycznej;

- biogospodarki;

- cyberbezpieczeństwa;

- inteligentnych miast (smart city);

- przemysłowego internetu rzeczy;

- mikroelektroniki;

- inteligentnych tworzyw;

- sztucznej inteligencji;

- sektora kosmicznego (technologie kosmiczne).

Przykładowo, z programów akceleracji będą mogły skorzystać firmy rozwijające innowacyjne rozwiązania w obszarach: bankowym i ubezpieczeniowym, płatnościach online i ich zabezpieczeniach, operowania walutami czy zarządzania finansami. Główne obszary zastosowania technologii w finansach mogą dotyczyć m.in.:

- płatności (np. płatności e-mailowe, płatności online, portfel mobilny, mPOS, infrastruktura płatności);

- pożyczek (np. pożyczki społecznościowe, pożyczki pozabankowe, scoring kredytowy);

- inwestycji (np. zrobotyzowane doradztwo finansowe);

- rynków kapitałowych (np. rynek pierwotny, rynek OTC (pozagiełdowy), regtech (technologie optymalizujące procesy wdrażania wymogów regulacyjnych), kantor walut elektronicznych);

- ubezpieczenia (ubezpieczenia społecznościowe (P2P), ubezpieczenia natychmiastowe, mikroubezpieczenia).

Z kolei biotechnologia farmaceutyczna na potrzeby programu rozumiana jest jako interdyscyplinarna dziedzina nauki, posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmująca różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych prowadzących do stworzenia terapii opartych o cząsteczki biologiczne (oryginalne lub biopodobne). Problematyka biotechnologii farmaceutycznej obejmuje również wszelkie procesy prowadzące do otrzymania zaawansowanych leków chemicznych oraz biotechnologię medyczną (tzw. czerwoną).

Stawiamy na bio

Swoich szans na rozwój i znalezienie poważnych partnerów biznesowych mogą także szukać start-upy działające w obszarze biogospodarki. Przykładowo mogą to być przedsiębiorstwa opracowujące procesy i tworzące zasoby lub produkty w szczególności oparte o technologie biologiczne w zakresie rolnictwa (biotechnologia zielona), przemysłu (biotechnologia biała), środowiska (biotechnologia szara) czy też środowiska morskiego i wód (biotechnologia niebieska). Biogospodarka jest szeroko rozumiana. W jej zakres wchodzą gałęzie przemysłu oparte na zasobach, procesach lub produktach, w tym w szczególności: przemysł spożywczy, paszowy, leśno-drzewny, celulozowo-papierniczy, tekstylny i materiałów budowlanych, a także powstające od niedawna gałęzie bazujące na zasobach biologicznych, takie jak przemysł biokosmetyczny, biopaliwowy, a także tzw. smart farming.

Z kolei mikroelektronika zdefiniowana została jako dziedzina elektroniki odnosząca się do badania i produkcji (lub mikromodyfikacji) bardzo małych układów elektronicznych (cyfrowe układy scalone) i komponentów wysokiej skali integracji (tranzystory, kondensatory, cewki, rezystory, diody, izolatory oraz przewody do urządzeń mikroelektronicznych). Urządzenia te są zwykle wykonane z materiałów półprzewodnikowych. Kluczowymi produktami mikroelektroniki są:

- sensory fizyczne;

- sensory chemiczne;

- biosensory;

- sieci sensorowe;

- układy scalone.

Jeszcze inną rozwijaną gałęzią może być ta służąca rozwijaniu tzw. gospodarki o zamkniętym obiegu. To coraz ważniejsza część gospodarki biorąc pod uwagę skalę zanieczyszczeń, w tym gromadzenia różnego rodzaju odpadów. Stąd właśnie potrzeba rozwijania biopochodnych lub biodegradowalnych tworzyw sztucznych.

Sztuczna inteligencja

Kolejnym obszarem pozostającym w szczególnym polu zainteresowania programu jest sztuczna inteligencja. W tym kontekście da się wskazać na kilka obszarów rozwoju:

- autonomiczne roboty i pojazdy;

- technologie rozpoznawania i przetwarzania obrazów,;

- technologie rozpoznania i generowania mowy oraz tekstu;

- wirtualni asystenci;

- optymalizacja procesów.

Oczywiście powyższe są tylko przykładami działalności, które można by rozwijać za pomocą programów akceleracyjnych. Swoich szans mogą upatrywać właściwie wszystkie innowacyjne start-upy. W praktyce o obszarach wsparcia zadecydują także instytucje wybrane do realizacji poszczególnych programów akceleracji. Na pewno będą one bowiem bazować na własnej wiedzy, doświadczeniu, zasobach oraz kontaktach z dużym i średnim biznesem. Tematyka ich programów akceleracji będzie wypadkową tych czynników.

Biorąc pod uwagę minimalną i maksymalną wartość dofinansowania dla jednego, kompleksowego projektu akceleracji (dofinansowanie od 10 mln zł do 15 mln zł) przewiduje się realizację od 8 do 12 takich programów.

Czekając na wyniki

Za obsługę działania 2.5 „Programy akceleracyjne" odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy zainteresowani wynikami powinni śledzić komunikaty, które będą publikowane na stronie Agencji, a także na stronie www.funduszeeuropejski.gov.pl. Po ogłoszeniu wyników będzie wiadomo, jakie instytucje zaczną realizować programy akceleracyjne.

Regulaminowa definicja

Zgodnie z regulaminem konkursu i zawartymi w nim definicjami, program akceleracyjny to program skierowany do beneficjentów końcowych (start-upów), podzielony na co najmniej trzy rundy trwające od trzech do sześciu miesięcy, oparty na intensywnej pracy z uczestnikami tego programu, obejmujący w szczególności wsparcie doradcze, mentorskie oraz wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu rozwoju produktu (w tym usługi) lub technologii, a w szczególności walidację ich kluczowych elementów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Proces rozwoju odbywa się we współpracy z odbiorcą technologii, który zapewnia dostęp do infrastruktury umożliwiającej walidację.

Beneficjent programu

Akcelerator – podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji.