We wczorajszym Dzienniku  Ustaw w ekspresowym tempie został opublikowany  wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października, który dotyczy milionów pracowników i tysięcy pracodawców.

W myśl orzeczenia z kodeksu pracy zniknął zakwestionowany przez TK art. 130 ust 2

1

k.p. Pozwalał on przedsiębiorcom na manipulowanie grafikami pracy i pozbawianie pracowników odpoczynku w zamian za święto przypadające w dniu dla nich wolnym od pracy (oprócz niedziel). Oznacza to, że od poniedziałku wszystkie regulaminy i układy zbiorowe pracy muszą być zgodne ze zmienionymi przepisami k.p.

Pracodawcy, którzy mimo wyroku nie zdążyli zmienić grafików pracy, narażają się na procesy o udzielenie należnego wolnego i wynagrodzenie za nadgodziny. Z mocy prawa bowiem (w myśl art. 9 k.p.) niekonstytucyjne rozwiązania zawarte np. w regulaminach zostały zastąpione przez wcześniej obowiązujące regulacje, zgodne z wyrokiem TK.

podstawa prawna: wyrok TK z 2 października 2012 r., sygn. K 27/11 DzU z 8 października, poz. 1110