Zakaz palenia tytoniu na całym terenie zakładu pracy

Od czterech lat pracodawcy nie mają obowiązku zapewniać podwładnym miejsca do palenia papierosów. Co więcej, mogą wprowadzać zakaz palenia na terenie całego zakładu.

Publikacja: 17.12.2014 06:20

Zakaz palenia tytoniu na całym terenie zakładu pracy

Foto: ROL

- Ze względu na naruszenia dyscypliny pracy powiązane z paleniem chcielibyśmy wprowadzić zakaz palenia tytoniu na całym terenie zakładu. Czy możemy to zrobić? – pyta czytelnik.

Tak.

Obecnie pracodawcy nie muszą wyznaczać palarni na terenie zakładu pracy. Mogą też wprowadzić zakaz palenia tytoniu na całym obszarze firmy.

Palenie wyrobów tytoniowych jest zabronione – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (DzU nr 10, poz. 55 ze zm.) – w pomieszczeniach zakładów pracy, które nie zostały wymienione w pkt 1 i 2. W tych dwóch punktach mowa jest o podmiotach leczniczych, pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, a także jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Zasadą jest zatem zakaz palenia na terenie zakładu pracy.

Właściciel lub zarządzający obiektem, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ma obowiązek umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie (informacja o zakazie palenia tytoniu).

Nakaz tworzenia palarni istniał przed 15 listopada 2010 r. Od tego dnia nie obowiązują już zapisy dotyczące palarni w przepisach ogólnych BHP. W tym zakresie kierujemy się już tylko wskazaną ustawą.

Właściciel lub zarządca budynku należącego do zakładu pracy może – ale nie musi – wyznaczyć palarnię (art. 5a ust. 3 ustawy). Rozumie się przez to pomieszczenie:

- wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych,

- odpowiednio oznaczone,

- służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych,

- zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność