- Ze względu na naruszenia dyscypliny pracy powiązane z paleniem chcielibyśmy wprowadzić zakaz palenia tytoniu na całym terenie zakładu. Czy możemy to zrobić? – pyta czytelnik.

Tak.

Obecnie pracodawcy nie muszą wyznaczać palarni na terenie zakładu pracy. Mogą też wprowadzić zakaz palenia tytoniu na całym obszarze firmy.

Palenie wyrobów tytoniowych jest zabronione – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (DzU nr 10, poz. 55 ze zm.) – w pomieszczeniach zakładów pracy, które nie zostały wymienione w pkt 1 i 2. W tych dwóch punktach mowa jest o podmiotach leczniczych, pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, a także jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Zasadą jest zatem zakaz palenia na terenie zakładu pracy.

Właściciel lub zarządzający obiektem, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ma obowiązek umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie (informacja o zakazie palenia tytoniu).

Nakaz tworzenia palarni istniał przed 15 listopada 2010 r. Od tego dnia nie obowiązują już zapisy dotyczące palarni w przepisach ogólnych BHP. W tym zakresie kierujemy się już tylko wskazaną ustawą.

Właściciel lub zarządca budynku należącego do zakładu pracy może – ale nie musi – wyznaczyć palarnię (art. 5a ust. 3 ustawy). Rozumie się przez to pomieszczenie:

- wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych,

- odpowiednio oznaczone,

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych,

- zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.