Liczy się chęć rozstania, a nie błąd w wypowiedzeniu właściwej umowy

Aktualizacja: 24.12.2014 12:20 Publikacja: 24.12.2014 05:00

Liczy się chęć rozstania, a nie błąd w wypowiedzeniu właściwej umowy

Foto: www.sxc.hu

Pracownik był zatrudniony na podstawie rocznej umowy o pracę na czas określony, kilkakrotnie zmienianej w zakresie wynagrodzenia. Szef zaproponował mu rozwiązanie poprzedniego angażu za porozumieniem stron i zawarcie następnego dnia nowego, na czas nieokreślony. Na początku grudnia pracownik otrzymał wypowiedzenie, ale dotyczy ono umowy o pracę, która już została rozwiązana za porozumieniem stron. Czy w związku z tym, że pracodawca nie wypowiedział właściwej umowy, wymówienie należy uznać za niebyłe?

Artykuł 30 kodeksu pracy stanowi, że umowa o pracę rozwiązuje się m.in. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie za wypowiedzeniem), a okres jej wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem powinno oczywiście dotyczyć umowy łączącej strony stosunku pracy w chwili składania tego oświadczenia. W wyroku z 15 grudnia 2004 r. (I PK 79/04) Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością prawną, którą należy tłumaczyć zgodnie z dyrektywami wykładni oświadczeń woli określonymi w art. 65 § 1 kodeksu cywilnego.

Artykuł 65 § 1 k.c., stosowany na gruncie prawa pracy na podstawie art. 300 k.p., stanowi, że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Na podstawie tych przepisów Sąd Najwyższy uznał, że pismo wypowiadające umowę o pracę, omyłkowo wskazujące na umowę wcześniej kilkakrotnie modyfikowaną, skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy istniejącego w momencie składania oświadczenia woli. Wolą strony wypowiadającej było bowiem definitywne zakończenie stosunku pracy.

Anna Telec, radca prawny, prowadzi kancelarię prawa pracy

podstawa prawna: art. 30 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502)

podstawa prawna: art. 65 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 121)

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność