Ile umów można zawrzeć z osobą zatrudnioną na zastępstwo

Z osobą zatrudnioną na czas nieobecności chorego pracownika można zawrzeć kolejno kilka umów o pracę. Nie funkcjonuje tu bowiem ograniczenie o dwukrotnym podpisaniu następujących po sobie terminowych kontraktów.

Aktualizacja: 31.12.2014 09:29 Publikacja: 31.12.2014 05:50

Ile umów można zawrzeć z osobą zatrudnioną na zastępstwo

Foto: ROL

- Przez dłuższy, ale nieokreślony czas pracownik będzie na zwolnieniu lekarskim. Dlatego na ten okres szef chciałby zatrudnić na zastępstwo kogoś innego. Czy istnieje górna granica zawierania angaży na zastępstwo z tą samą osobą? – pyta czytelnik.

Nie. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem bezterminowego kontraktu o pracę, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły angaż na czas określony na następujące po sobie okresy, a przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy nie przekroczyła miesiąca.

Tak stanowi art. 25

1

§ 1 k.p. Z mocy jednak § 3 tego przepisu ta norma nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych w celu:

- zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Jednoznacznie zatem ograniczenie liczby terminowych angaży zawieranych z tym samym etatowcem nie dotyczy tych zawiązywanych w celu zastępstwa innego podwładnego w czasie jego usprawiedliwionej absencji w pracy. W rezultacie wolno przyjąć nieograniczoną liczbę umów tego rodzaju.

Czytelnik może więc podpisać kilka umów na zastępstwo z tą samą osobą >patrz wymiana korespondencji służbowej.

Uwaga! Do obliczania terminu, o którym stanowi art. 25

1

§ 1 k.p., z mocy odesłania zawartego w art. 300 k.p., należy stosować art. 112 kodeksu cywilnego. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

—Anna Borysewicz, adwokat

podstawa prawna: art. 251 § 1 i 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502)

podstawa prawna: art. 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 121) w zw. z art. 300 k.p.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność