Zatrudnienie cudzoziemców. Będą dodatkowe wymogi i ograniczenia dla firm

Rząd chce uszczelnić procedury dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom oraz ograniczyć występujące nadużycia.

Publikacja: 16.05.2024 04:30

Zatrudnienie cudzoziemców. Będą dodatkowe wymogi i ograniczenia dla firm

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z założeń do projektu ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, które zostały opublikowane w wykazie prac rządu. Co się zmieni? 

Rząd chce wprowadzić obligatoryjne przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pracę. Chodzi o przypadek gdy przedsiębiorstwo zostało założone lub działa głównie w celu ułatwiania wjazdu obywatelom państw trzecich. Będę też dodatkowe warunki dotyczące udzielenia zezwolenia na pracę na wniosek podmiotów nowopowstałych lub korzystających z biur wirtualnych. Ograniczona ma być też możliwość udostępniania pracowników pod pozorem tzw. outsourcingu pracowniczego.

Firmy mogą liczyć jednak także na usprawnienie dotychczasowych rozwiązań, w tym tzw. testu rynku pracy (sprawdzania czy na miejsce pracy, które ma zająć cudzoziemiec, można zatrudnić osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy). Ma być zastąpiony procedurą szybszą i efektywniejszą.

Będą ostrzejsze sankcje za nielegalne zatrudnienie 

Planowane jest też zaostrzenie sankcji za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców i przekazywanie nieprawdziwych danych dotyczących pracy obcokrajowców. Wymiar kary grzywny ma być proporcjonalny do liczby nielegalnie zatrudnionych.

Ponadto zakłada się elektronizację procedur administracyjnych stosowanych w związku z zatrudnianiem cudzoziemców oraz wprowadzenie przepisów dotyczących programów integracyjnych dla cudzoziemców, m.in. pomocy w nauce języka polskiego.

Czytaj więcej

Coraz więcej latynoskich pracowników w Polsce

Pracodawcy chwalą ograniczenie biurokracji 

-Pozytywnie oceniam planowane zmiany, które mają stanowić kompleksowe uregulowanie problematyki dotyczącej zatrudniania cudzoziemców. Z założeń wynika, że rząd zamierza zrealizować wiele zgłaszanych dotychczas postulatów, również przez FPP, w zakresie ograniczenia biurokracji, elektronizacji procedur czy likwidacji testu rynku pracy- mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Ekspertka docenia także próbę poradzenia sobie z występującymi na rynku patologiami i nieuczciwymi praktykami, jak fikcyjny outsourcing czy funkcjonowanie podmiotów działających w sposób nieodpowiedzialny.

- Zgłaszaliśmy w tym zakresie postulat dotyczący swego rodzaju certyfikacji podmiotów, działających zgodnie z prawem i wysokimi standardami — mówi ekspertka.

Zdaniem Wioletty Żukowskiej-Czaplickiej interesujące jest też ujęcie w projekcie programów integrujących cudzoziemców, np. w ramach pomocy w nauce języka polskiego.

- Ważne jest bowiem skorelowanie planowanych zmian w zakresie zatrudniania obcokrajowców z szerszym kontekstem, czyli polityką migracyjną. Liczymy, że finalnie tak się właśnie stanie — dodaje.

Jak jednak zaznacza kluczowe będzie ujęcie tych zapowiedzi w projekcie ustawy.

Etap legislacyjny: Wykaz prac rządu

Tak wynika z założeń do projektu ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, które zostały opublikowane w wykazie prac rządu. Co się zmieni? 

Rząd chce wprowadzić obligatoryjne przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pracę. Chodzi o przypadek gdy przedsiębiorstwo zostało założone lub działa głównie w celu ułatwiania wjazdu obywatelom państw trzecich. Będę też dodatkowe warunki dotyczące udzielenia zezwolenia na pracę na wniosek podmiotów nowopowstałych lub korzystających z biur wirtualnych. Ograniczona ma być też możliwość udostępniania pracowników pod pozorem tzw. outsourcingu pracowniczego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?