Dokształcanie teoretyczne możliwe w nowym miejscu

Pracodawcy będą mogli kierować młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego do branżowych centrów umiejętności.

Publikacja: 30.10.2023 07:38

Dokształcanie teoretyczne możliwe w nowym miejscu

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, który trafił właśnie do konsultacji.

Akt ten określa zasady oraz warunki, na bazie których się ono (przygotowanie zawodowe) odbywa, a także kwestie dotyczące wynagrodzenia przysługującego w tym okresie.

Zmiana jest konieczna ze względu na wprowadzenie do systemu oświaty nowego rodzaju placówki, tj. branżowego centrum umiejętności (BCU). Są one całkowitą nowością w edukacji, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego.

Czytaj więcej

Młodociani pracownicy dostaną wyższe wynagrodzenie

BCU łączą działania szkół, uczelni i pracodawców. Mają one umożliwiać uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ich zmianę. A jednym z zadań BCU jest organizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych, szczególnie w zawodach niszowych. Ma to zwiększyć młodocianym, zdobywającym u pracodawców przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, dostęp do miejsc dokształcania teoretycznego.

Zgodnie z rządowymi wyliczeniami zmiana obejmie blisko 38,5 tys. pracodawców oraz ponad 113 tys. młodych pracowników mogących wziąć udział we wspomnianych turnusach.

Przypomnijmy jednocześnie, że wspomniane rozporządzenie zostało niedawno zmienione w obszarze wynagrodzeń. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje bowiem wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Od 1 września stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:

- nie mniej niż 8 proc. w pierwszym roku nauki lub w pierwszej klasie branżowej szkoły I stopnia dla młodocianego zdobywającego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,

- nie mniej niż 9 proc. w drugim roku nauki lub w drugiej klasie branżowej szkoły I stopnia dla młodocianego zdobywającego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,

- nie mniej niż 10 proc. w trzecim roku nauki lub w trzeciej klasie branżowej szkoły I stopnia dla młodocianego zdobywającego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Etap legislacyjny: projekt skierowany do konsultacji

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, który trafił właśnie do konsultacji.

Akt ten określa zasady oraz warunki, na bazie których się ono (przygotowanie zawodowe) odbywa, a także kwestie dotyczące wynagrodzenia przysługującego w tym okresie.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Policja zatrzymała patostreamerów. Upili i upodlili młode kobiety
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
Sądy i trybunały
Burzliwe obrady w KRS: wybrano sędziego do NSA i uzupełniono składy komisji
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Sądy i trybunały
Jednoosobowy skład udrożnił apelację
Zawody prawnicze
Prokuratorzy chcą wyrównania wynagrodzeń. Barski wysłał pismo do MF