Dokształcanie teoretyczne możliwe w nowym miejscu

Pracodawcy będą mogli kierować młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego do branżowych centrów umiejętności.

Publikacja: 30.10.2023 07:38

Dokształcanie teoretyczne możliwe w nowym miejscu

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, który trafił właśnie do konsultacji.

Akt ten określa zasady oraz warunki, na bazie których się ono (przygotowanie zawodowe) odbywa, a także kwestie dotyczące wynagrodzenia przysługującego w tym okresie.

Zmiana jest konieczna ze względu na wprowadzenie do systemu oświaty nowego rodzaju placówki, tj. branżowego centrum umiejętności (BCU). Są one całkowitą nowością w edukacji, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego.

Czytaj więcej

Młodociani pracownicy dostaną wyższe wynagrodzenie

BCU łączą działania szkół, uczelni i pracodawców. Mają one umożliwiać uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ich zmianę. A jednym z zadań BCU jest organizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych, szczególnie w zawodach niszowych. Ma to zwiększyć młodocianym, zdobywającym u pracodawców przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, dostęp do miejsc dokształcania teoretycznego.

Zgodnie z rządowymi wyliczeniami zmiana obejmie blisko 38,5 tys. pracodawców oraz ponad 113 tys. młodych pracowników mogących wziąć udział we wspomnianych turnusach.

Przypomnijmy jednocześnie, że wspomniane rozporządzenie zostało niedawno zmienione w obszarze wynagrodzeń. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje bowiem wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Od 1 września stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:

- nie mniej niż 8 proc. w pierwszym roku nauki lub w pierwszej klasie branżowej szkoły I stopnia dla młodocianego zdobywającego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,

- nie mniej niż 9 proc. w drugim roku nauki lub w drugiej klasie branżowej szkoły I stopnia dla młodocianego zdobywającego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,

- nie mniej niż 10 proc. w trzecim roku nauki lub w trzeciej klasie branżowej szkoły I stopnia dla młodocianego zdobywającego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Etap legislacyjny: projekt skierowany do konsultacji

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, który trafił właśnie do konsultacji.

Akt ten określa zasady oraz warunki, na bazie których się ono (przygotowanie zawodowe) odbywa, a także kwestie dotyczące wynagrodzenia przysługującego w tym okresie.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?