Prawo pomoże walczyć z upałami w pracy

Związkowcy chcą ustalić w przepisach maksymalną dopuszczalną temperaturę w czasie pracowania podczas upałów. Ministerstwo rodziny nie mówi nie. Nad Polską właśnie przechodzi fala upałów.

Aktualizacja: 21.06.2023 14:22 Publikacja: 20.06.2023 03:00

Prawo pomoże walczyć z upałami w pracy

Foto: Adobe Stock

– Przepisy określają dziś, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanych obowiązków, jednak nie niższą niż 14 st. C. W miejscach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna i w biurach, temperatura nie może być niższa niż 18 st. C – wskazywał Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ podczas debaty „Maksymalna temperatura w miejscu pracy – czy to możliwe?”.

Upały w pracy - zgłoszeń niewiele

Związkowiec zwraca uwagę, że regulacje bhp ani też kodeks pracy nie określają precyzyjnie górnej granicy temperatury w pomieszczeniach biurowych bądź w zakładzie pracy, która uprawniałaby osoby zatrudnione do rezygnowania z wykonywania obowiązków w danym dniu bądź okresie lub nakładała na pracodawcę dodatkowe zadania, które zmierzałyby do optymalizacji pracy i ochrony zdrowia pracownika w takich warunkach.

– Co prawda istnieje art. 210 kodeksu pracy mówiący, że jeśli warunki w firmie nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, osoba zatrudniona ma prawo powstrzymać się od wykonywania zadań, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego – wskazuje Sebastian Koćwin.

Sam związkowiec przyznaje jednak, że niewielu pracowników z powodu upałów odważyłoby się na taki krok w obawie przed zwolnieniem.

Tymczasem, jak podkreśla, problem jest poważny, szczególnie w okresie letnim.

– Otrzymujemy sygnały od pracowników m.in. z branży gastronomicznej, budowlanej czy transportowej – dodaje Sebastian Koćwin.

Jak przyznaje Izabela Waga, wicedyrektorka departamentu nadzoru i kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy, to z reguły na wniosek zatrudnionych wszczynane są kontrole.

Czytaj więcej

Podczas upałów można nawet wstrzymać pracę

W 2022 r. PIP otrzymała 198 zgłoszeń dotyczących pracy w wysokiej temperaturze. W ich wyniku przeprowadzono 149 kontroli (reszta została zakwalifikowana jako prośba o poradę prawną).

– W tym roku takich zgłoszeń było zaledwie 17, ale to dlatego, że fale upałów są dopiero przed nami – wskazuje Izabela Waga.

Najwięcej kontroli przeprowadzono w handlu i naprawach (23 proc.) i przetwórstwie przemysłowym (21 proc.).

– Ponad 50 proc. zgłoszeń okazało się jednak nieusprawiedliwionych, 25 proc. zasadnych lub częściowo zasadnych, a kolejnych 25 proc. nie można było zweryfikować – wyjaśnia.

Zwraca uwagę, że te dane pokazują, że PIP ma związane ręce przez to, że przepisy nie określają maksymalnej dopuszczalnej temperatury.

– W efekcie sprawdzamy to, co możemy. Przykładowo czy w ocenie ryzyka zawodowego pracodawca uwzględnia pracę w wysokiej temperaturze oraz w jaki sposób wykonuje swoje obowiązki, gdy temperatura w jego zakładzie staje się uciążliwa dla pracowników – komentuje Izabela Waga.

Chodzi m.in. o konieczność zapewnienia nieodpłatnie napojów czy zagwarantowanie sprawnego działania wentylacji lub klimatyzacji, jeżeli znajduje się ona w zakładzie. Dlatego związkowcy upominają się o jasne i precyzyjne regulacje, które prościej będzie egzekwować.

Okazuje się, że resort rodziny też dostrzega problem i deklaruje wolę zmiany przepisów.

Czytaj więcej

Fala upałów w Polsce. Jak przygotowują się na nią samorządy?

Resort chętny

– Zapewne nie jesteśmy w stanie uregulować odgórnie wszystkich przypadków. Specyfika pracy w poszczególnych sektorach gospodarki jest bowiem różna. Należy zastanowić się nad regulacjami, które będą faktycznie funkcjonowały – mówił Marcin Stanecki, dyrektor departamentu prawa pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Inspiracje czerpać możemy m.in. z doświadczeń innych krajów, które kwestie maksymalnych dopuszczalnych temperatur uregulowały w przepisach (patrz infografika).

Centralny Instytut Ochrony Pracy przypomina też, że ta problematyka ma być jeszcze w tym roku omawiana na forum unijnym.

– Przepisy określają dziś, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanych obowiązków, jednak nie niższą niż 14 st. C. W miejscach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna i w biurach, temperatura nie może być niższa niż 18 st. C – wskazywał Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ podczas debaty „Maksymalna temperatura w miejscu pracy – czy to możliwe?”.

Upały w pracy - zgłoszeń niewiele

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a