Tag:

Pracodawcy

Powiązane

Praca

Ile dochodu firmy trafia do pracowników

Udział płac w wartości dodanej, to część dochodów przedsiębiorstwa, która trafia bezpośrednio do zatrudnionych. Jak ten wskaźnik kształtuje się w Polsce?

Anita Błaszczak: Koniec rynku pracownika nie oznacza powrotu rynku pracodawcy

Pomimo spadków w rekrutacji online, które potwierdzają zmianę koniunktury na rynku pracy, firmy nie powinny oczekiwać, że niedawny niedobór kandydatów zastąpi ich nadwyżka.

Jak prześwietlić kandydata do pracy

Na background check potrzebna jest zgoda sprawdzanego.

Niepewny rynek pracy, obawiają się pracownicy i pracodawcy

Kończący się 2022 rok część przedsiębiorców może żegnać z ulgą - wojna, inflacja, rosnące koszty energii i prowadzenia biznesu. Może okazać się jednak, że nowy rok nie przyniesie poprawy.

Spory zbiorowe do zmiany. Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy

Rząd modyfikuje propozycje dotyczące rozwiązywania konfliktów między pracownikami a firmą.

Pracodawcy punktują reformę urzędów pracy

Wątpliwości partnerów społecznych budzi m.in. pozostawanie w związku małżeńskim jako jeden z wymogów dofinansowania zdalnego stanowiska.

Urlop bezpłatny nie wyłącza prawa do pomocy socjalnej

Osobami uprawnionymi ustawowo do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są m.in. pracownicy. Urlop bezpłatny nie powoduje zaś utraty przymiotu „bycia pracownikiem”.

Sąd: pracodawca może nałożyć karę za brak maseczki w miejscu pracy

Jeśli pracodawca zobowiązał pracowników do zakrywania ust i nosa, może nałożyć karę upomnienia na pracownicę, która się do nakazu nie dostosowała.

Praca z domu nie wyklucza powstania zakładu na terytorium Polski

Zakład podatnika powstaje nawet wtedy, gdy pracownicy świadczą pracę z domów, zaś ich zadania nie kwalifikują się do działań o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym.

Szef może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Nawet gdy pracodawca zwolni etatowca z obowiązków w okresie wypowiedzenia, zapominając udzielić mu urlopu, nie blokuje mu to drogi do zmiany decyzji i przymusowego wysłania pracownika na wypoczynek.