Podporządkowanie pracownika pracodawcy jest nieodłącznym elementem stosunku pracy odróżniającym go od innych form zatrudnienia / współpracy, jak np. umowa zlecenie czy samozatrudnienie. Takie ukształtowanie relacji pracodawca – pracownik pozwala na realizowanie przez pracodawcę zamierzonych celów gospodarczych w sposób i formie przez niego pożądanej. Należy pamiętać, że to pracodawca, będący najczęściej przedsiębiorcą, ponosi wyłączne ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem ma on prawo ustalania sposobu jej prowadzenia przy pomocy zatrudnionych osób.