Magdalena Sobczak

Strach przed utratą pracy nie uzasadnia łamania prawa

Pracownik ma obowiązek stosować się do poleceń przełożonych. Dbając jednak o interes pracodawcy, a także swój, powinien odmówić wykonania zadania sprzecznego z przepisami prawa.