Podatnik wykonujący działalność nierejestrowaną nie płaci z tego tytułu ZUS ani zaliczek na PIT. Warunek? Jego miesięczne przychody nie mogą przekroczyć 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. jest to 1400 zł). Poza działalnością nierejestrowaną może natomiast mieć inne umowy, a otrzymanych na ich podstawie zarobków nie wlicza do limitu.

Taką odpowiedź otrzymała tłumaczka, która zarabia na podstawie umów-zleceń i o dzieło (działalność wykonywana osobiście). Jednocześnie jako tłumacz przysięgły ma ustawowy obowiązek wykonywać tłumaczenia na żądanie sądu, prokuratora, policji oraz administracji publicznej. Składa tym instytucjom oświadczenie, że wykonuje działalność nierejestrowaną, więc jej wynagrodzenie należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.

Czytaj więcej

Bez pracy w czasie odpoczynku - TSUE o czasie odpoczynku na kilku etatatch u jednego pracodawcy

Podatniczka zapytała, czy istnieje możliwość świadczenia usług na podstawie umowy-zlecenia dla jednego podmiotu, przy jednoczesnym świadczeniu usług w działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowanej) dla innego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się na takie rozwiązanie. Przypomniał, że z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców wynika, że tzw. działalność nierejestrowana to drobna działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód nie przekracza w żadnym miesiącu połowy minimalnego wynagrodzenia. Przepisy nie zawierają innych warunków ani wyłączeń ze względu na rodzaj podmiotów, od których podatnik otrzymuje wynagrodzenie.

Dyrektor KIS zaznaczył, że podatnik w danym roku podatkowym może uzyskiwać przychody z kilku źródeł. „Działalność nierejestrowana oraz działalność wykonywana osobiście stanowią odrębne źródła przychodów, a dochody uzyskiwane przez podatników z tych źródeł podlegają odmiennym zasadom opodatkowania” – wyjaśnił.

Nie ma więc przeszkód, aby wnioskodawczyni w tym samym roku uzyskiwała zarówno dochody z działalności wykonywanej osobiście, jak i przychody z działalności nierejestrowanej. Do ustalenia, czy nie przekroczyła limitu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, należy wziąć pod uwagę wyłącznie wpływy z działalności nierejestrowanej.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że zalicza się je do przychodów z innych źródeł. Podatek płaci się według skali (stawek 17 i 32 proc.). Nie ma obowiązku pobierania zaliczek przez płatnika wypłacającego wynagrodzenie. Również wniosko- dawczyni nie musi ich odpro- wadzać. Zarobki wykazuje dopiero w zeznaniu rocznym na druku PIT-36 w rubryce „działalność nierejestrowana”.

nr interpretacji: 0112-KDIL2-1.4011.707.2021.1.KF