Tag: Umowa cywilnoprawna

Niekorzystne ustalenia kontrolne można podważać

Jeżeli ZUS uzna, że podstawa składek jest za wysoka, tytuł do ubezpieczenia pozorny albo zakwestionuje, kto jest płatnikiem składek, zarówno płatnik, jak i ubezpieczony mogą skorzystać z drogi odwoławczej. Płatnik może wnieść zastrzeżenia do ustaleń w protokole kontroli, a ZUS ma obowiązek je niezwłocznie rozpatrzyć. Gdy obstaje przy swoim, pozostaje droga sądowa.

Fiskus nie chce już podatku od firmowej kawy dla zleceniobiorców

Pracodawca odliczy wydatki na poczęstunek zarówno dla pracowników, jak i dla współpracowników. Interpretacje zmieniają się na korzyść.

Podatki w branży IT: ewolucja i rewolucja

Polska staje się atrakcyjną lokalizacją dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Wpływ na to ma w dużej mierze dostępny i stale rozszerzany pakiet ulg i preferencji podatkowych.

Nie każdą umowę cywilnoprawną wolno łączyć z etatem

Pracownik nie może wykonywać dla swojego pracodawcy tej samej pracy, co na umowie o pracę, na podstawie kontraktu cywilnoprawnego. Nawet gdyby realizował go w ramach działalności.

Arkadiusz Turczyn: Wymagalność i przedawnienie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

Kontynuując problematykę kredytów walutowych, mając na względzie potencjalne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia, należy odnieść się również do przedawnienia roszczeń. Co do zasady z art. 405 k.c. wynikają cztery ogólne przesłanki powstania roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (tzw. roszczenia kondykcyjnego):

Jak zaksięgować darowiznę

- Czym jest darowizna i jak należy ująć ją w księgach rachunkowych?

Na co zwrócić uwagę w umowach z twórcami gier komputerowych?

Z punktu widzenia firm, które odpowiadają za stworzenie gry, istotne jest uregulowanie kwestii prawnoautorskich w taki sposób, by uniknąć niepewności co do zakresu korzystania z gotowego produktu.

Zmiany w połowie roku przysporzą problemów w rozliczeniach

Brak przepisów przejściowych w najnowszej nowelizacji Polskiego Ładu sprawi, że obliczenie zaliczki na podatek za lipiec 2022 r. może okazać się prawdziwym wyzwaniem.

Reorganizacje bez podatku – o czym trzeba pamiętać

Do połączenia, podziału czy wymiany udziałów należy się z wyprzedzeniem przygotować, w tym przeanalizować możliwe skutki wynikające z prawa bilansowego, podatkowego, administracyjnego i pracy oraz zweryfikować zapisy umów cywilnoprawnych.

Umowy nienazwane w obrocie gospodarczym – na co zwrócić uwagę?

Błędne nazwanie kontraktu nie ma większego znaczenia. Najważniejsze są jego postanowienia – m.in. jaki jest główny cel stron umowy i w jaki sposób ma być wykonywana.