Tag:

Umowa cywilnoprawna

Sąd: firma narzuciła hostessie grafik i służbowy strój, więc zatrudniała ją na stałe

Warszawski sąd uznał, że firma, która narzuciła hostessie grafik, służbowy strój i sposób wykonywania obowiązków, w rzeczywistości zatrudniała ją na stałe, a nie na zleceniu. A to oznacza, że powinna zapewnić jej odpowiednią umowę.

Jak rozliczyć wykonywane zdalnie zlecenie

Przeprowadzka do innego kraju oznacza zmianę zasad rozliczania z fiskusem oraz ZUS.

Marek Kutarba: Jak mocno oskładkowanie zleceń uderzy dorabiających po kieszeni?

Oskładkowanie wszystkich umów zlecenia będzie miało albo ten skutek, że gwałtownie wzrosną koszty zawierania takich umów dla zleceniodawców, albo że gwałtownie spadną kwoty, które po wykonaniu umowy wpłyną na rachunek zleceniobiorców. Że tak się stanie, stosunkowo łatwo można wykazać na konkretnych liczbach.

Polisy D&O jako forma ubezpieczenia dla menedżerów

Zarówno spółki, jak i osoby zarządzające nimi powinny zabezpieczyć się przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone ich działaniem bądź zaniechaniem.

Mniej Ukraińców pracuje na dziele. Raport ZUS

Wzrosła liczba cudzoziemców wykonujących umowy o dzieło, ale spadł odsetek zarobkujących w ten sposób Ukraińców. Pokazują to najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których dotarła „Rzeczpospolita”.

Kilka wypłat, ale jeden limit składek ZUS

Jeżeli zleceniobiorca oddelegowany do pracy za granicę otrzyma w danym miesiącu przychód za okres dłuższy niż miesiąc, najniższej podstawy składek ZUS nie mnoży się odpowiednio do liczby miesięcy pracy.

Brak wpisu do ewidencji to nie zawsze brak ZUS

Osoba, która w ramach działalności nierejestrowanej wykonuje umowę o świadczenie usług albo zlecenie, podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca – uznał ZUS.

Dziecko może pracować u rodzica na zlecenie

Nie ma zakazu zatrudnienia we własnej firmie córki czy syna na umowę zlecenia. Może to się okazać korzystne z uwagi na możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

Trójkąt umów to nie remedium na koszty nadgodzin

Zawarcie z jedną osobą umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej, aby „przenieść” na tę drugą rozliczenia za pracę nadliczbową, to ryzyko, że w przyszłości taki sposób działania zostanie zakwestionowany.

Status studenta zwalnia ze składek bez względu na datę wypłaty

Nawet jeśli zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za okres, gdy posiadał status studenta, już po utracie tego statusu, nie podlega ono składkom na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne.