Tag: Umowa cywilnoprawna

Rząd wraca do pomysłu pełnego oskładkowania zleceń

Dorabiający na kilku kontraktach zarobią mniej, bo dopłacą nawet 4 mld zł za lepszą ochronę w ZUS.

Polski Ład: praca na zleceniu - kto zyska, a kto straci

Nawet 1 mln osób wykonujących kontrakty cywilnoprawne musi policzyć, ile podatku dopłaci po zmianach, bo nie ma prawa do ulgi dla klasy średniej, a z kwoty wolnej skorzysta dopiero przy rocznym rozliczeniu podatku. Wyższą składkę zdrowotną zapłacą jednak już teraz.

Polski Ład PiS: nawet milion zleceniobiorców dostanie po kieszeni

Brak ulgi dla klasy średniej łagodzącej obciążenia od przychodów z umów cywilnoprawnych i pełna składka zdrowotna zmniejszy dochody z kontraktów.

Rząd wypycha na umowy o dzieło, a ZUS czeka na błędy

Zmiany podatkowe stworzą bardzo silną presję na korzystanie z nieoskładkowanych kontraktów.

Polski Ład: Podatek za zleceniobiorcę, studenta i członka zarządu na nowych zasadach

Wprowadzane zwolnienia podatkowe obejmą przychody z etatu, zlecenia czy działalności gospodarczej. Z ulg nie skorzystają m.in. wykonawcy dzieła, managerowie na kontraktach, członkowie zarządu czy rady nadzorczej.

Czy współpraca z byłym pracodawcą nie pozbawi ulg w ZUS?

Przedsiębiorca, który jako kontrahenta ma byłego pracodawcę, może korzystać z ulgi na start i preferencyjnych składek, jeśli świadczy dla niego inne usługi niż wcześniej na etacie.

Trójkąt umów to pułapka w ubezpieczeniach społecznych

Pojęcie „wykonuje pracę na rzecz pracodawcy", o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, obejmuje wykonywanie umowy zlecenia (innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) zawartej przez pracownika z przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż towarów jego pracodawcy (np. przez internet), z którym przedsiębiorca ten powiązany jest osobowo lub kapitałowo, także wtedy, gdy zakres obowiązków wynikających z umowy zlecenia jest odmienny od obowiązków objętych umową o pracę, a miejsce wykonywania zlecenia znajduje się poza miejscem świadczenia umowy o pracę.

Zmiana zlecenia na dzieło da korzyści. Ale uwaga na ZUS

Pod wpływem Polskiego Ładu wiele osób chce przejść na nieoskładkowane umowy. To ryzykowne.

Influencerzy na celowniku ZUS. Chce składek od umów o dzieło

Powtarzające się umowy o dzieło na promocję produktów i usług w sieci mogą zostać oskładkowane nawet pięć lat wstecz.

Fiskus daje swobodę w łączeniu różnych umów

Można świadczyć usługi na podstawie umowy-zlecenia dla jednej firmy i wykonywać działalność nierejestrowaną na rzecz innej.