Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Stanowi ona implementację unijnej dyrektywy o sygnalistach (2019/1937).

W myśl nowych przepisów wszystkie podmioty sektora publicznego i prywatnego zatrudniające co najmniej 50 pracowników będą musiały stworzyć wewnętrzny system przyjmowania od sygnalistów zgłoszeń o nieprawidłowościach. Dla przedsiębiorców zatrudniających od 50 do 249 osób projekt przewiduje jednak odroczenie przewidzianych w ustawie obowiązków do 17 grudnia 2023 r. Dla firm działających w sektorze finansowym, np. banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, towarzystw emerytalnych, domów maklerskich, obowiązek utworzenia systemu zawiadamiania o nieprawidłowościach będzie niezależny od liczby zatrudnionych. W pozostałych firmach stworzenie takiego systemu będzie dobrowolne.

Czytaj więcej

Pracownicy ujawnią tajemnice firm. Rząd pracuje nad nową ustawą

Projekt przewiduje, że po zmianach 16 mln obecnie pracujących, bez względu na liczbę zatrudnionych w firmie, będzie mogło zyskać ochronę przed zwolnieniem lub rozwiązaniem ich kontraktu cywilnoprawnego. Co ważne, nowe przepisy przewidują, że sygnalista będzie miał prawo żądać podpisania kolejnej umowy o pracę, gdy poprzednia umowa terminowa zakończy się w czasie trwania ochrony.

Sygnaliści będą mogli przesyłać zgłoszenia anonimowo. W przypadku zgłaszania zawiadomienia o nieprawidłowościach za pośrednictwem pracodawcy będzie to jednak uzależnione od uznania przedsiębiorcy zobowiązanego do powołania systemu.

Oprócz tego sygnaliści będą mogli korzystać z zewnętrznego systemu informowania o naruszeniach prawa obsługiwanego, po wejściu w życie nowych przepisów, przez rzecznika praw obywatelskich. W projekcie przewidziano, że tym kanałem może wpływać nawet kilka tysięcy zgłoszeń rocznie.

Sygnaliści będą też mogli zgłosić nieprawidłowości publicznie.

Sygnalista, który ujawni nieprawdziwe informacje, będzie podlegał karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do trzech lat. Tej samej karze będzie podlegała osoba utrudniająca złożenie przez sygnalistę zgłoszenia, podejmująca działania odwetowe wobec sygnalisty czy ujawniającej dane co do tożsamości osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

Termin na implementację dyrektywy mija 17 grudnia 2021 r.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Etap Legislacyjny: konsultacje społeczne