Ochrona ma przysługiwać podczas i związku z wykonywaniem w aptece lub punkcie aptecznym określonych przepisami prawa czynności na zasadach określonych w Kodeksie karnym. 

Farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym przysługiwać ma ochrona podczas takich czynności jak sporządzanie, wytwarzanie i wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Przyznana ochrona określona jest w rozdziale XXIX Kodeksu karnego. 

Przepisy karne przewidują, że karze podlega każdy kto naruszy nietykalność osobistą funkcjonariusza publicznego, znieważy go lub dokona na niego czynnej napaści działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża czy też innego niebezpiecznego narzędzia albo środka obezwładniającego. Kodeks przewiduje również przestępstwo w postaci zastosowania przemocy lub groźby w celu zmuszenia funkcjonariusza do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. Najwyższy wymiar kary przewidziany przepisami to 10 lat pozbawienia wolności. 

Farmaceuci zabiegali o wprowadzenie zmian w związku z licznymi napaściami oraz atakami wobec w nich związanych pandemią COVID-19 i prowadzonymi szczepieniami wobec wirusa. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia. 

Czytaj więcej

Aptekarz jako funkcjonariusz publiczny? Jest projekt ustawy