29 maja 2020 r. Rada Gminy w Z. podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu pani wójt z powodu naruszenia ustawowych zakazów łączenia tej funkcji z wykonywaniem funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego i posiadania w spółce prawa handlowego udziałów przedstawiających więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego. W uzasadnieniu podkreślono, że w Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu na dzień 5 maja 2020 r. pani wójt występuje jako wspólnik posiadający 50 proc. udziałów w spółce oraz jest ujawniona jako członek zarządu.