Dlaczego skarbówka odmawia odliczenia 50-proc. kosztów uzyskania przychodów u informatyków  - o tym Mateusz Rzemek rozmawiał z Grzegorzem Ogórkiem, menedżerem w dziale prawno-podatkowym PwC.

- Negatywne dla twórców  interpretacje podatkowe zaczęły się pojawia mniej więcej w połowie 2017 r. Problem dotyczy wszystkich, którzy korzystają z praw autorskich, nie tylko informatyków. Tylko akurat firmy zatrudniające informatyków najczęściej występowały o interpretacje.

Nie jest tak, że skarbówka odmawia odliczenia 50-proc. kosztów tylko kwestionują pewne zapisy w umowach dotyczące przeniesienia praw autorskich do utworów. I można powiedzieć nawet, że słusznie fiskus zwraca uwagę na to, do czego przysługują nam prawa autorskie.  Podwyższone  50 proc. koszty przysługują twórcy za przeniesienie praw do utworów. Musi więc być utwór i akt przeniesienia praw do niego na odbiorcę. Tymczasem często w pytaniach, które padają we wnioskach o interpretacje, mówi się nie o wynagrodzeniu za przeniesienie praw do utworu, lecz o wynagrodzeniu za czas pracy danego twórcy nad dziełem.

I oczywiście nikt nie powinien mieć wątpliwości, że wynagrodzenie należy się za powstały utwór lub jego część, ale pojawia się problem wyceny tego utworu. Pracownik nie wie, ile kosztuje fragment kodu napisany w ciągu miesiąca. Nie ma cenników, kryteriów, punktu odniesienia. Natomiast wiadomo, ile kosztuje na rynku godzina pracy informatyka. Dlatego można wycenić utwór w oparciu o czas potrzebny na jego wytworzenie.  I to była praktyka dotychczas niekwestionowana, powszechnie stosowana. Bez zmiany przepisów zmienione zostały interpretacje, praktyka  - powiedział Grzegorz Ogórek.

Jego zdaniem jest zagrożenie, że fiskus zajrzy w umowy twórców i zakwestionuje rozliczenia ich podatku dochodowego nawet za pięć lat wstecz.

Grzegorz Ogórek w #RZECZoPRAWIE: