Skarbówka polubiła cyfryzację. Już wcześniej zgadzała się, by przedsiębiorcy przesyłali swoim pracownikom informacje PIT-11 pocztą elektroniczną na adres e-mail. Teraz potwierdza, że można je udostępniać również w firmowym intranecie.

Taką interpretację otrzymała spółka zatrudniająca 200 osób, która chce usprawnić komunikację z pracownikami. Mają oni dostęp do platformy internetowej, zabezpieczony indywidualnym loginem i hasłem. Za pomocą platformy mogą sprawdzać informacje m.in. o swoim zatrudnieniu, nieobecnościach i szkoleniach. Otrzymują do niej dostęp w momencie zatrudnienia, przez przeglądarkę internetową za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego czy tabletu.

Czytaj także:

Czy PIT-11 można wysłać pracownikowi mailem

Spółka chce przekazywać tą drogą także informacje PIT-11. Zostaną one wygenerowane w formie nieedytowalnych plików PDF i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka będzie posiadać raport wskazujący na termin umieszczenia informacji na platformie. Będzie też mogła wygenerować raport z logowania pracowników, zawierający datę i godzinę pobrania pliku. Byli pracownicy otrzymają informację pocztą.

Zapytała, czy udostępnienie PIT-11 tą drogą, bez potwierdzenia odbioru informacji przez podatnika, wypełnia obowiązek płatnika. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się na takie rozwiązanie. Przypomniał, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o PIT płatnicy są obowiązani przesłać podatnikowi i jego urzędowi skarbowemu imienne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach. Jednak przepis ten nie określa zasad przekazania PIT-11. Dlatego możliwe jest nie tylko bezpośrednie jej doręczenie czy też przesłanie pocztą, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dyrektor KIS stwierdził, że korzystanie przez pracownika z firmowej platformy jest jego obowiązkiem (wynika z faktu zatrudnienia i z wewnętrznych regulacji). Oznacza to, że pracownik zaakceptował takie warunki. W rezultacie płatnik nie potrzebuje dodatkowej zgody pracownika na przekazanie tą drogą informacji PIT-11.

„Jeśli z wygenerowanego przez system informatyczny raportu wynikać będzie data umieszczenia informacji PIT-11 na platformie internetowej, a więc udostępnienia jej przez płatnika, co z kolei umożliwi swobodne jej pobranie przez pracownika poprzez przeglądarkę internetową za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego czy tabletu – to raport ten potwierdzi wypełnienie obowiązku przekazania informacji pracownikom" – czytamy w interpretacji.

Nr interpretacji: 0115-KDIT2. 4011. 494.2020.1.ENB