Wiadomość o odwołaniu wakacji przez szefa nigdy nie jest dla pracownika dobra. Pewnym pocieszeniem może być dla niego rekompensata, od której fiskus nie chce podatku.

Taką informację otrzymała od skarbówki spółka, która odwołała swojemu pracownikowi wydaną wcześniej zgodę na urlop. Jego obecność w firmie okazała się niezbędna ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy. Problem polega na tym, że pracownik kupił już bilety lotnicze dla siebie i osoby towarzyszącej. W tej sytuacji spółka zobowiązała się zwrócić mu koszty. Nie wie jednak, w jaki sposób należy rozliczyć taki zwrot.

Czytaj także: Czy szef może odwołać zgodę na urlop wypoczynkowy

Krajowa Informacja Skarbowa zgodziła się, że zwrot wydatków nie jest przychodem pracownika, a to oznacza, że nie będzie opodatkowany PIT.

Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 164 kodeksu pracy przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeśli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Artykuł 167 k.p. stanowi, że firma może odwołać pracownika z urlopu, gdy wymagają tego nowe okoliczności, nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W takiej sytuacji jest obowiązana pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Wątpliwości spółki dotyczyły jednak konsekwencji podatkowych. Ustawa o PIT zawiera bardzo szeroki katalog przychodów ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 12 zalicza się do nich m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty. Mimo tak szerokiej definicji dyrektor KIS potwierdził, że zwrot kosztów należy traktować jak odszkodowanie, którego nie wlicza się do przychodów.

„Jeśli odszkodowanie jest przewidziane w sytuacji odwołania z urlopu, to tym bardziej dotyczy zaplanowanego urlopu i poniesionych w związku z tym konkretnych wydatków" – stwierdziła skarbówka. To oznacza, że na spółce jako płatniku nie ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na PIT.

– Należy się zgodzić z interpretacją. Osoba, której pracodawca zwraca koszt biletów, nie uzyskuje przysporzenia majątkowego, lecz jedynie należną rekompensatę – mówi Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego. – Co istotne, kodeks pracy nakazuje zwrot wszystkich kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu, a więc np. zakupu wycieczek czy noclegu w hotelu – dodaje.

Numer interpretacji: 0115-KDIT2.4011. 454.2020.2.KC