Skarbówka kręci w sprawie dodatkowych opłat za parkingi

Jeśli opłata za naruszenie regulaminu parkingu jest wynagrodzeniem za usługę i podlega VAT, to klient powinien rozliczać ją w kosztach PIT/CIT – twierdzą eksperci. Fiskus ma jednak wątpliwości.

Publikacja: 06.11.2023 19:18

Skarbówka kręci w sprawie dodatkowych opłat za parkingi

Foto: Adobe Stock

To, że chcemy VAT od właściciela parkingu, wcale nie musi oznaczać, że zgodzimy się na rozliczenie kosztów przez klienta. – Taka jest konkluzja odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie „Rzeczpospolitej” w głośnej ostatnio sprawie dodatkowych opłat za parkowanie.

Przypomnijmy, że od kilku miesięcy skarbówka konsekwentnie zmienia (pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej” m.in. z 14 czerwca i 11 września) interpretacje w sprawie VAT od opłat dodatkowych pobieranych przez właściciela parkingu od klientów, którzy nie przestrzegają regulaminu korzystania z miejsc postojowych.

Zmiana interpretacji

Jeszcze w zeszłym roku fiskus twierdził, że takie opłaty, nakładane na użytkowników parkingu np. za brak biletu, nie są wynagrodzeniem za usługę i nie podlegają VAT. Mają bowiem charakter sankcyjno-odszkodowawczy. Teraz uważa inaczej. Ze zmienianych interpretacji wynika, że opłata dodatkowa za brak biletu parkomatowego stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług. Jest bowiem ściśle związana ze skorzystaniem z miejsca parkingowego. W konsekwencji powinna być opodatkowana.

Na zmianę podejścia skarbówki wpłynął wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. C-90/20). Stwierdzono w nim, że opłaty kontrolne pobierane w razie nieprzestrzegania przez kierowców ogólnych warunków użytkowania parkingów należy uznać za wynagrodzenie za odpłatne usługi, które podlegają VAT.

– Skoro więc dodatkowa opłata nie jest karą umowną czy inną sankcją, tylko wynagrodzeniem za usługę parkingową, to przedsiębiorca, który korzysta z miejsca postojowego, powinien zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów. Ciekawe, co o tym myśli skarbówka – napisał do nas jeden z czytelników.

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów. Odpowiedź nie jest, niestety, jednoznaczna. Ministerstwo podkreśliło, że podatki dochodowe posiadają własną autonomię oraz zupełnie inną konstrukcję niż podatki pośrednie. Kierują się również własnymi zasadami wykładni. „Określone pojęcia na gruncie wykładni unijnej dokonywanej przez trybunał w zakresie VAT mogą mieć inne znaczenie niż to nadane im na gruncie wykładni polskich przepisów dotyczących podatków dochodowych” – pisze resort finansów.

Czytaj więcej

Opłaty dodatkowe za parkowanie podlegają VAT

Jaki z tego wniosek? „Uznanie danej opłaty na gruncie VAT za wynagrodzenie za usługę nie przesądza automatycznie, że na gruncie podatków dochodowych może ona zostać uznana za koszt uzyskania przychodów” – konkluduje ministerstwo. Przywołuje też art. 23 ust. 1 pkt 50 ustawy PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 54 ustawy o CIT, zabraniające rozliczania w kosztach opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. „Jeżeli zatem z analizy konkretnego stanu faktycznego będzie wynikać, że dana opłata ma charakter opłaty sankcyjnej w rozumieniu przywołanych przepisów, tj. w szczególności wynika z naruszenia przez podatników zakazów, niewypełniania obowiązków nakładanych przez organy władzy (np. burmistrza gminy) oraz zgodnie z przepisami prawa, podlega wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (np. budżetu gminy), to opłata ta nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów” – czytamy w odpowiedzi MF.

Potrzeba konsekwencji

Inny pogląd w tej sprawie mają eksperci.

– Skoro fiskus uważa, że opłata za naruszenie regulaminu parkingu jest na gruncie VAT wynagrodzeniem za usługę, to nie można jednocześnie twierdzić, że stanowi opłatę sankcyjną bądź karę dla celów rozliczeń PIT/CIT. W tym zakresie podejście skarbówki powinno być konsekwentne – mówi Tomasz Dziadura, radca prawny, partner w EY. Dodaje, że tezy o odrębności podatków dochodowych i VAT nie do końca są w tym przypadku trafne.

– Jeśli przedsiębiorca uiści dodatkową opłatę za parkowanie wykorzystywanego służbowo auta, powinien móc rozliczyć ją w kosztach PIT/CIT. A także odliczyć VAT z faktury wystawionej przez właściciela parkingu – potwierdza doradca podatkowy Bartosz Przybysz. – Ta sama czynność nie może bowiem być traktowana u jednej strony umowy (właściciel parkingu) inaczej niż u drugiej (klient).

Interpretacja
Nie ma kierowcy, nie ma VAT

Jeśli nie można ustalić danych osoby korzystającej z miejsca parkingowego i podjąć próby egzekucji opłaty dodatkowej, to nie stanowi ona wynagrodzenia za usługę i nie podlega VAT. Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0112-KDIL3.4012.387.2023.2.EW).

W analizowanej sprawie właściciel parkingu skarżył się na problemy z identyfikacją kierowców, którzy naruszyli warunki regulaminu, np. przekroczyli opłacony czas parkowania. Podkreślał, że często samochód nie figuruje w bazie CEPiK, jest zarejestrowany na osobę zmarłą, ma zagraniczne tablice rejestracyjne. Zdarza się też, że właścicielem auta jest instytucja finansowa, która je udostępnia innym podmiotom na podstawie umowy leasingu czy też najmu. I nie zawsze przekazuje informacje o tych podmiotach. W takich sytuacjach opłaty dodatkowe nie są egzekwowane. „Tym samym nie istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, nie dojdzie bowiem do zapłaty wynagrodzenia” – stwierdziła skarbówka.

To, że chcemy VAT od właściciela parkingu, wcale nie musi oznaczać, że zgodzimy się na rozliczenie kosztów przez klienta. – Taka jest konkluzja odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie „Rzeczpospolitej” w głośnej ostatnio sprawie dodatkowych opłat za parkowanie.

Przypomnijmy, że od kilku miesięcy skarbówka konsekwentnie zmienia (pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej” m.in. z 14 czerwca i 11 września) interpretacje w sprawie VAT od opłat dodatkowych pobieranych przez właściciela parkingu od klientów, którzy nie przestrzegają regulaminu korzystania z miejsc postojowych.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Gdzie uczą najlepszych prawników w Polsce? Ranking wydziałów prawa 2024
Podatki
Fiskus nie przejął się wyrokiem NSA. Sam przelew nie wystarczy
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy: wybór „spośród sędziów" nie oznacza wyboru „przez sędziów"
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży