Płacone w trakcie roku składki zdrowotne pomniejszają odprowadzane do urzędu skarbowego zaliczki na PIT. Wykazujemy je też w zeznaniu rocznym. Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach.

Po pierwsze, odliczyć od podatku można tylko część składki. A konkretnie 7,75 proc. podstawy jej wymiaru. Do ZUS odprowadzamy składkę w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru. Kwoty 1,25 proc. od niczego nie odliczymy, nie zaliczymy jej także do kosztów uzyskania przychodów (nie pozwala na to art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT).

Po drugie, w zeznaniu rocznym wykazujemy składki zapłacone w danym roku. Jeśli przedsiębiorca płacił je w zeszłym roku w prawidłowej wysokości, była to kwota 2879,45 zł. W styczniu 2015 r. zapłacił bowiem składkę za grudzień 2014 r. (270,40 zł, do odliczenia 232,85 zł). W następnych miesiącach płacił wyższe kwoty (279,41 zł, do odliczenia 240,60 zł). Kwotę 240,60 zł należy więc pomnożyć przez 11 miesięcy i dodać do tego 232,85 zł.

Inaczej rozlicza się składki na ubezpieczenia społeczne. Przede wszystkim nie odlicza się ich od podatku, ale od dochodu.

Przedsiębiorca ma też inną możliwość: wpisanie do kosztów uzyskania przychodów. Z reguły wychodzi na to samo, różnica może być wtedy, gdy ma stratę z działalności. Jeżeli wówczas zaliczy składki do kosztów, ich wartość zwiększy stratę, którą można rozliczyć w następnych latach. Jeżeli nie wrzuci ich w koszty, to przepadną. Nie odliczy ich bowiem od dochodu, ponieważ ma stratę (chyba że osiąga też dochody z innych źródeł, np. z umowy o pracę). —wp