Formalności nie decydują o uldze termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna należy się za wydatki poniesione po faktycznym zakończeniu budowy.

Publikacja: 27.09.2023 07:30

Formalności nie decydują o uldze termomodernizacyjnej

Foto: Adobe Stock

Inwestycja w termomodernizację domu to dobre rozwiązanie, szczególnie w czasach rosnących w galopującym tempie rachunków. Do tego opłaca się podatkowo. Szkoda tylko, że fiskus szuka sposobów na ograniczenie prawa do tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Na szczęście czasami z marnym skutkiem. Potwierdza to bardzo korzystny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Kłody pod nogi...

Sprawa dotyczyła rozliczenia PIT za 2020 r. Kością niezgody między podatnikami a fiskusem okazało się odliczenie w nim wydatków na termomodernizację. Konkretnie chodziło o 43 tys. zł wydane przez małżonków na zakup i montaż instalacji PV, czyli inwestycję w prąd z fotowoltaiki. Fiskus przyjrzał się ich zeznaniu rocznemu i prawo do odliczenia zakwestionował. Urzędnicy zauważyli, że podstawą odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej była faktura z 2 listopada 2020 r. Zawiadomienie o zakończeniu budowy wolnostojącego domu jednorodzinnego podatnicy złożyli zaś dopiero w kwietniu 2021 r. Fiskus tłumaczył, że ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego. A przepisy regulujące preferencję dotyczą budynków istniejących, których budowa została już zakończona.

Czytaj więcej

Ulga termomodernizacyjna coraz popularniejsza

Zdaniem fiskusa, żeby ustalić, kiedy budowa się zakończyła, konieczne jest sięgnięcie do prawa budowlanego. Zgodnie z nim do użytkowania obiektu budowlanego, na który wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie, można przystąpić po zawiadomieniu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli ten, w terminie 14 dni od nie zgłosi sprzeciwu. Fiskus doszedł do przekonania, że prawo budowlane określa moment zakończenia procesu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania „oddaniem do użytkowania”. Dlatego dla celów zastosowania ulgi termomodernizacyjnej konieczne jest powiązanie wydatku z budynkiem, który już istnieje i służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Podatnikom nie przysługuje więc odliczenie, bo sporny wydatek został poczyniony przed formalnym zakończeniem budowy.

Małżonkowie nie zgodzili się z taką interpretacją. W skardze przekonywali, że fiskus zakwestionował ich prawo do ulgi w oparciu o pozaustawowe kryterium formalnego zakończenia budowy. Podkreślali też, że w momencie poniesienia spornych wydatków ich dom nie był w budowie. I wygrali.

Wrocławski WSA zgodził się co prawda, że termomodernizować można wyłącznie budynek już istniejący, jednak uznał, że okoliczność dokonania formalnego zawiadomienia o zakończeniu budowy nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Decydujące jest bowiem poniesienie wydatków po faktycznym zakończeniu budowy budynku mieszkalnego, a nie dopełnienie formalnych powinności, do których inwestor jest zobowiązany już po jego wybudowaniu.

...niezgodne z prawem

Jak podkreślił sąd, ustawa o PIT nie reguluje wprost, w jakim momencie można przyjąć, że proces budowy dobiegł końca. A skoro tak, to fakt ukończenia budowy domu może być ustalany na podstawie wszelkich dowodów. W szczególności o zakończeniu procesu budowy budynku może świadczyć dokumentacja budowy oraz przystąpienie do jego użytkowania przez podatnika. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Wr 128/23

OPINIA

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP

W ostatnich latach do przepisów podatkowych dodawane są liczne preferencje i zwolnienia. Podatnicy jednak często obawiają się z nich korzystać. Nie dość, że regulacje są skomplikowane i nieprecyzyjne, to jeszcze organy podatkowe doszukują się w nich warunków, które zupełnie nie wynikają z treści przepisów. Prowadzi to do nieuzasadnionego zawężania prawa do ulg. Tak było w tym przypadku. Sąd wprost wskazał, że ustawa o PIT w żaden sposób nie uzależnia skorzystania z ulgi od wcześniejszego formalnego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zwrócił uwagę, że odsyła ona do prawa budowlanego tylko po definicję budynku jednorodzinnego. Sąd potwierdził zatem, że o treści normy prawnej w pierwszej kolejności decyduje wykładnia literalna. To bardzo istotna zasada, ponieważ jej pominięcie prowadzi do dowolności interpretacyjnej i chaosu w orzecznictwie.

Inwestycja w termomodernizację domu to dobre rozwiązanie, szczególnie w czasach rosnących w galopującym tempie rachunków. Do tego opłaca się podatkowo. Szkoda tylko, że fiskus szuka sposobów na ograniczenie prawa do tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Na szczęście czasami z marnym skutkiem. Potwierdza to bardzo korzystny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Kłody pod nogi...

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości