Przyspieszona amortyzacja dla firm inwestujących w biednych gminach

Nieruchomości niemieszkalne rozliczymy szybciej w podatkowych kosztach. Nawet w ciągu pięciu lat.

Publikacja: 17.08.2023 21:11

Przyspieszona amortyzacja dla firm inwestujących w biednych gminach

Foto: PAP/Tomasz Waszczuk

Małe firmy inwestujące tam, gdzie jest duże bezrobocie i niewielkie dochody na mieszkańca, skorzystają w przyszłym roku z przyspieszonej amortyzacji. Tak wynika z nowelizacji ustaw o PIT i CIT. W czwartek 17 sierpnia Sejm przyjął poprawki Senatu i nowela została skierowana do podpisu prezydenta.

Przypomnijmy, że wydatki na wybudowanie nieruchomości niemieszkalnych rozliczamy w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Co do zasady amortyzacja trwa aż 40 lat. Z nowych przepisów wynika, że niektórzy przedsiębiorcy (mikro-, mali i średni) będą mogli rozliczyć koszty szybciej.

Czytaj więcej

Jednorazowa amortyzacja to pomoc de minimis

Jakie warunki muszą spełnić, żeby skorzystać z preferencji? Nieruchomość musi się znajdować na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. (zgodnie z przyjętą poprawką, wcześniej było 150 proc.) stopy bezrobocia w kraju.

Drugie kryterium – wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca gminy – ma być niższe niż 100 proc. (wcześniej było 80 proc.) dochodów dla wszystkich gmin.

Jak szybko będzie można zamortyzować nieruchomość? Jeżeli znajduje się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 120 do 170 proc. (przed poprawkami było od 150 do 200 proc.) stopy bezrobocia w kraju, okres amortyzacji nie może być krótszy niż dziesięć lat. Powyżej 170 proc. (wcześniej 200 proc.) minimalny okres wynosi pięć lat.

Warunki preferencji muszą być spełnione w miesiącu, w którym uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę, upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu. W innych sytuacjach wymienione kryteria powinny być spełnione w miesiącu, w którym nieruchomość zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, którzy wytworzą we własnym zakresie (czyli wybudują) nieruchomości zaliczane do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych. Chodzi głównie o budynki i lokale niemieszkalne.

Przepisy o przyspieszonej amortyzacji będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Etap legislacyjny: do podpisu prezydenta

Małe firmy inwestujące tam, gdzie jest duże bezrobocie i niewielkie dochody na mieszkańca, skorzystają w przyszłym roku z przyspieszonej amortyzacji. Tak wynika z nowelizacji ustaw o PIT i CIT. W czwartek 17 sierpnia Sejm przyjął poprawki Senatu i nowela została skierowana do podpisu prezydenta.

Przypomnijmy, że wydatki na wybudowanie nieruchomości niemieszkalnych rozliczamy w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Co do zasady amortyzacja trwa aż 40 lat. Z nowych przepisów wynika, że niektórzy przedsiębiorcy (mikro-, mali i średni) będą mogli rozliczyć koszty szybciej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin