- Pozostaję z żoną we wspólności majątkowej. W poprzednim roku żona prowadziła gabinet kosmetyczny i rozliczała się ryczałtem. W chwili obecnej żona już nie prowadzi działalności gospodarczej. W grudniu b.r. sam zamierzam założyć jednoosobową firmę logistyczną na podstawie wpisu do CEIDG. W ramach działalności gospodarczej chciałbym nabyć na podstawie umowy leasingu nowy samochód ciężarowy z przeznaczeniem do transportu towarów. Samochód planuję wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować. W celu przyspieszenia amortyzacji chciałbym dokonać jednorazowej amortyzacji środka trwałego. Czy jako początkujący przedsiębiorca będę miał prawo do jednorazowej amortyzacji z tytułu nabycia nowego samochodu ciężarowego? –pyta czytelnik