Samochodowa akcyza nie do odzyskania

Gdy auto osobowe zostanie zarejestrowane w Polsce, a następnie wywiezione poza Unię Europejską, nie można odzyskać zapłaconego od niego podatku, nawet częściowo.

Publikacja: 17.05.2023 11:50

Samochodowa akcyza nie do odzyskania

Foto: AdobeStock

W wydanym 17 maja wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE zajął się kwestią opodatkowania polską akcyzą samochodów osobowych. Sprawa trafiła do TSUE jako pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozpatrywał on spór przedsiębiorcy z władzami skarbowymi o to, czy w przypadku samochodu przywiezionego do Polski z innego kraju UE i zarejestrowanego w Polsce można odzyskać zapłacony podatek akcyzowy, gdy pojazd zostanie wywieziony do Norwegii. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie odmówiła temu przedsiębiorcy zwrotu akcyzy.

Skład orzekający NSA pod przewodnictwem sędziego Adama Bącala był świadomy, że podatek akcyzowy od samochodów osobowych nie podlega harmonizacji w ramach UE. Dlatego pytanie dotyczyło nie tyle zgodności polskiego prawa z unijnymi dyrektywami akcyzowymi, co raczej ogólnych zasad swobody przepływu towarów i niedyskryminacji. Wynikają one z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz – co w tym przypadku istotne – z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Należy do niego także Norwegia.

Czytaj więcej

Kolejne zadania dla akcyzowców. Nowe przepisy od poniedziałku

NSA zwrócił uwagę, że przepis art. 107 ustawy o akcyzie dopuszcza zwrot tego podatku w sytuacji, gdy auto zostanie wywiezione poza obszar Polski. Warunkiem jest jednak to, by samochód ten nie był zarejestrowany w naszym kraju według przepisów o ruchu drogowym. Sędziowie NSA zauważyli że z reguł prawa unijnego , przewidujących jednofazowość opodatkowania akcyzą oraz obciążenia tym podatkiem faktycznej konsumpcji może wynikać prawo do odzyskania tego podatku. Zwrócili uwagę na efekt ekonomiczny: gdy właściciel auta zapłaci w Polsce akcyzę, a następnie go sprzeda do innego kraju objętego unijnymi traktatami, to nabywca tez może być zobowiązany do zapłaty akcyzy lub innego lokalnego podatku od samochodów.

Poza tym – jak sugerowali sędziowie NSA - w sytuacji gdy użytkowanie samochodu w Polsce było krótkotrwałe, to faktyczna „konsumpcja” może mieć znikomą skalę w porównaniu do obciążenia fiskalnego. „Wydaje się możliwe określenie przez państwo takich kryteriów, które zagwarantowałyby realizację celu takiej regulacji, jakim byłoby zapewnienie proporcjonalności obciążenia podatnika akcyzą w stosunku do czasu użytkowania pojazdu w kraju” – czytamy w treści pytania do TSUE. Przywołano przy tym wyrok TSUE z 27 czerwca 2006 r. (C-242/05) dotyczący czasowo wynajmowanego pojazdu, w którym Trybunał przyznał prawo do opodatkowania adekwatnego do okresu używania pojazdu w danym państwie UE.

Jednak luksemburski Trybunał uznał, że w stosunku do towarów niepodlegających zharmonizowanej akcyzie, kraje członkowskie maja swobodę kształtowania regulacji podatkowych. Gdy zaś takiej harmonizacji nie ma, to – jak zauważono w wyroku „niekorzystne skutki, jakie mogą wynikać z równoległego wykonywania kompetencji podatkowych różnych państw UE, nie stanowią ograniczeń swobód przepływu”.

TSUE zwrócił tez uwagę, że polskie przepisy akcyzowe nie wiążą opodatkowania akcyzą z okresem użytkowania samochodu. Stwierdził, że „konsumpcja” auta materializuje się poprzez rejestrację danego samochodu na terytorium kraju. Tym samym po wywiezieniu auta za granicę, zwrot podatku, choćby częściowy, nie jest dopuszczalny.

Sygnatura: C-105/22

W wydanym 17 maja wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE zajął się kwestią opodatkowania polską akcyzą samochodów osobowych. Sprawa trafiła do TSUE jako pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozpatrywał on spór przedsiębiorcy z władzami skarbowymi o to, czy w przypadku samochodu przywiezionego do Polski z innego kraju UE i zarejestrowanego w Polsce można odzyskać zapłacony podatek akcyzowy, gdy pojazd zostanie wywieziony do Norwegii. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie odmówiła temu przedsiębiorcy zwrotu akcyzy.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży