Konkretnie chodzi o modyfikacje dwóch przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Pierwszy to art. 63 dotyczący tzw. zabezpieczenia akcyzowego. Na liście zobowiązanych do jego złożenia znajdą się trzy nowe kategorie – w tym uprawniony odbiorca oraz wysyłający podmiot zagraniczny. Z kolei w art. 65 ustawy katalog podmiotów, które mają obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego, poszerzy się o dwie kategorie m.in. – poza pewnymi wyjątkami – uprawniony odbiorca. W życie wchodzi też zmieniające rozporządzenie MF z 9 stycznia 2023 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Podstawa prawna: DzU z 2021 r., poz. 2427; DzU 2023 r. poz. 97

Czytaj więcej

Dodatkowy rok na elektroniczną rewolucję w podatku akcyzowym