Sprawa dotyczyła spółki ze stuprocentowym udziałem miasta. We wniosku o interpretację wskazała, że została powołana przede wszystkim do prowadzenia klubu sportowego. A jej wątpliwości podatkowe miały związek z powierzonym jej przez miasto zadaniem związanym z utrzymaniem i administrowaniem stadionem miejskim wraz z terenem parkingów. Firma nie kwestionowała, że realizuje jej w ramach działalności gospodarczej. Ani, że stadion jest udostępniany na podstawie umów cywilnoprawnych odpłatnie, co podlega opodatkowaniu VAT. Wskazała jednak, że z realizacji umowy wykonawczej, może powstać strata finansowa. Wtedy miasto zobowiązane jest do przekazania jej rekompensaty powiększonej o kwotę rozsądnego zysku.