Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę na interpretację fiskusa dotyczącą jednego ze zwolnień w PIT.

Z wnioskiem o jej wydanie w grudniu 2021 r. wystąpiło województwo. Wskazało, że jego sejmik uchwałą z września 2020 r. przyjął regulamin przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa. Przewidziano w nim stypendia dla studentów zamieszkujących oraz podejmujących studia w województwie. Jedno to motywacyjne na okres dziewięciu miesięcy w maksymalnej wysokości 1000 zł miesięcznie. Drugie to 5000 zł tzw. przedsiębiorczego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Województwo chciało potwierdzenia, że oba świadczenia są w pełni zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT.

Fiskus tego stanowiska nie potwierdził. Owszem zgodził się, że stypendia motywujące i przedsiębiorcze, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu, objęte są zwolnieniem, ale z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT. A w tym przypadku preferencja jest limitowana.

Jeżeli wypłacone świadczenia są wyższe od 3800 zł, to nadwyżka podlega opodatkowaniu. W konsekwencji na płatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na PIT.

Województwo upierało się przy swoim i zaskarżyło interpretację. Ale przegrało.

Gorzowski WSA nie kwestionował, że sporne stypendia są wymienione w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Niemniej również w jego ocenie kwestie te są objęte art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT, bo ich wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

A w ocenie WSA zwolnienie dla stypendiów finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ulega ograniczeniu poprzez ten przepis. Dlatego sporne stypendia nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Go 232/22

Czytaj więcej

Stypendia na naukę w innych krajach - kiedy są zwolnione z PIT