Tag: Szkoły Wyższe

Prof. Jan Sobczyk, p.o. rektora Uniwersytetu Wrocławskiego: Staram się, by uczelnia działała w miarę normalnie

Odwołanie rektora przez ministra to naruszenie autonomii uczelni – mówi prof. Jan Sobczyk, p.o. rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykształcenie Ukraińca musi być właściwie potwierdzone

Uznanie dokumentów wydanych na terytorium Ukrainy, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania określonych zawodów, wygląda inaczej w zależności od tego, kiedy uzyskano dyplom.

Utwory dydaktyczne wykładowcy z preferencją PIT

Nauczyciele akademiccy mogą korzystać z 50-proc. kosztów, jeśli tworzą utwory w myśl prawa autorskiego i nimi rozporządzają, co potwierdzają też dokumenty pracownicze i forma honorarium.

Platforma dla studentów z Ukrainy

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji przygotował ogólnopolską platformę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.

Sąd: nie można skreślić z listy studentów bez podania przyczyn

Odpowiedź na skargę nie może zastąpić czy uzupełnić uzasadnienia decyzji – przesądził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Zastępczyni RPO uzyskała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Zurychu

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że dr Hanna Machińska otrzymała w ostatnich dniach tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Zurychu. Tytuł odebrała z rąk dziekana Wydziału Prawa szkoły wyższej - Thomasa Gaechtera.

Kopernik dzieli środowisko naukowe

Akademia Kopernikańska będzie finansowana kosztem istniejących już jednostek naukowych – obawiają się przedstawiciele świata nauki.

Przyjęcie na studia nie oznacza ich podjęcia

Skreślenie z listy studentów z powodu niezapłacenia czesnego jest dopuszczalne tylko po faktycznym rozpoczęciu nauki.

Bartosz Rydliński: Nauka w służbie milionów

Polskie uczelnie regionalne mogą odegrać niezwykle ważną rolę w zagospodarowaniu tysięcy ukraińskich studentów, więc nie powinny upaść – pisze politolog.