Tag:

Studenci

Powiązane

Szkoły Wyższe

Student z trzema rękami. Wpadka Uniwersytetu Gdańskiego

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego na okoliczność poinformowania o dniach rektorskich stworzył grafikę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?

Maleje liczba młodych lekarzy, którzy chcą wyemigrować za granicę. Nadal jednak takie plany ma ok. 10 proc. kończących medycynę.

Dyplom nadal pomaga na starcie

Aktywność zawodowa osób po studiach jest w Polsce wyższa w porównaniu z innymi poziomami wykształcenia. Absolwenci uczelni najrzadziej są też dotknięci bezrobociem.

Polish Economic Forum. Studencka konferencja podsumuje 35 lat transformacji

Pod hasłem “35 Years of Growth: Navigating the Economic Transformation” startuje w piątek po południu 13. już edycja LSE SU Polish Economic Forum, największej konferencji o Polsce poza granicami kraju.

Studia w trybie online nie powodują obowiązku składkowego

Przedsiębiorca, który nie wiedział, że zleceniobiorca studiuje, prawidłowo zgłosił go do ZUS. Może go jednak wyrejestrować z datą wsteczną, gdy uzyska stosowne informacje.

Stypendium dla studenta od przyszłego pracodawcy bez składek

Stypendium wypłacanego osobie za to, że po zakończeniu nauki będzie pracować w danej firmie, nie wlicza się do podstawy wymiaru.

Chat GPT pisze esej: czy dostałby się na studia?

Recenzenci są zgodni co do tego, że stworzone przy pomocy AI teksty cechuje przewidywalność, schematyczność, poprawność polityczna, liczne powtórzenia i ..brak błędów. – Naturalną pokusą każdego wykładowcy akademickiego jest sprawdzenie, jak na jego zajęciach wypadłby Chat GPT – przyznaje dr Zarzycki, prorektor ds.dydaktycznych w Collegium Civitas.

Studenci mogą ruszać po wsparcie na otwarcie biznesu

Rząd uruchomił program wsparcia finansowego dla osób otwierających swój pierwszy biznes. „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” skierowany jest w szczególności do studentów i osób bezrobotnych.

Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich

Państwowa Komisja Akredytacyjna sprawdzi jakość kształcenia na kierunkach lekarskich. MNiSW nie wyklucza cofnięcia pozwoleń na ich prowadzenie.

Mogą się doktoryzować, ale nie dostaną stypendium

Uprawnienia osób, które nie zdążyły się doktoryzować ze względu na pandemię, zostaną wydłużone