Fiskus akceptuje rozliczenia między małżonkami, którzy prowadzą odrębne biznesy. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią prawniczka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (kancelaria radcy prawnego). Chce korzystać z pomocy swojego męża, z którym ma wspólnotę majątkową. On także jest radcą prawnym i również prowadzi swoją kancelarię. Małżonkowie zamierzają podpisać umowę o świadczenie usług prawnych.

Wynagrodzenie będzie wyliczane zgodnie ze standardami rynkowymi, na podstawie liczby godzin poświęconych na wykonanie usług. Dokumentowane ma być fakturą VAT.

Czy wynagrodzenie można zaliczyć do podatkowych kosztów? Prawniczka podkreśla, że czynności wykonywane przez męża mają związek z usługami, które świadczy na rzecz klientów. Zapłata od klientów jest zaś przychodem z działalności gospodarczej. Z tego wniosek, że usługi prawne nabywane od męża przyczyniają się do uzyskania firmowych przychodów. Jej zdaniem w tej sprawie nie stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, który wyłącza z kosztów wartość własnej pracy małżonka.

Odrębne podmioty gospodarcze

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Podkreślił, że art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT nie dotyczy usług wykonywanych przez przedsiębiorcę dla firmy małżonka. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi. Każdy z małżonków prowadzi samodzielną działalność i transakcje są rozliczane tak jak między przedsiębiorcami. „Transakcje te bowiem następują w oparciu o stosunek prawny łączący dwa odrębne podmioty gospodarcze, a nie małżonków jako osoby fizyczne” – podkreślił fiskus.

Tak więc wydatki na usługi prawne świadczone przez kancelarię męża są kosztem uzyskania przychodów w kancelarii żony. Strony transakcji muszą tylko pamiętać, aby jej warunki nie odbiegały od rynkowych (interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.2. 2022.3.MGR).

Czytaj więcej

Czy żona rozliczy w kosztach sprzedaż towarów otrzymanych od męża?

W budowlance i hurtowni

Korzystne stanowisko dla współpracujących ze sobą małżonków skarbówka prezentowała też we wcześniejszych interpretacjach.

Na przykład w sprawie kobiety, która prowadzi firmę budowlaną. Jej mąż też ma własną działalność gospodarczą. Świadczy usługi koparką, m.in. przygotowuje tereny pod budowę. Jest opodatkowany ryczałtem.

Kobieta regularnie współpracuje z mężem, który wystawia faktury za swoje usługi. Wydatki zalicza do kosztów uzyskania przychodów.

Fiskus nie miał nic przeciwko. Przyznał, że art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT nie dotyczy zapłaty za usługę wykonaną przez firmę małżonka. Nie można uznać tej usługi za pracę własną (interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.435.2018.1.EC).

Podobnie było w sprawie właściciela hurtowni korzystającego z usług żony prowadzącej firmę transportową. Zdaniem skarbówki, przy rozliczaniu wydatków nie ma znaczenia, że kontrahentem, od którego przedsiębiorca nabywa usługi, jest jego żona. Zaliczenia kwoty z faktury do kosztów uzyskania przychodów nie wyklucza też to, że samochody do jej firmy zostały kupione w czasie istnienia wspólności majątkowej (interpretacja nr ITPB1/415-747a/14/AD).

Skarbówka potwierdza odliczenie VAT

W opisywanej interpretacji w sprawie prawniczki fiskus przyznał, że może zaliczyć do kosztów PIT kwotę netto z faktury wystawionej przez prowadzącego własną kancelarię męża. A co z VAT? Czy można go odliczyć?

Tak. Skarbówka nie ma nic przeciw temu. Przyznała, że na gruncie ustawy o VAT prawniczka i jej małżonek są traktowani jako odrębne podmioty. Oboje spełniają bowiem definicję podatnika wykonującego działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT).

Urzędnicy podkreślili też, że dopuszczalne jest dokonywanie czynności cywilnoprawnych między małżonkami pozostającymi we wspólności majątkowej, jeżeli dotyczą sfery objętej zakresem ich działalności gospodarczej. I potwierdzili, że jeśli nabyte od męża usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, żona może odliczyć VAT z wystawionych przez niego faktur (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 113-KDIPT1-1.4012.6.2022.4.MGO).