Jestem rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne o powierzchni 25,43 ha położone na terenie wiejskim. Nie prowadzę działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Prowadzę natomiast gospodarstwo agroturystyczne. Wynajmuję pięć pokoi w budynku mieszkalnym turystom, tzn. osobom przyjeżdżającym na wypoczynek. Jak do tej pory moimi klientami są osoby fizyczne przebywające u mnie w celach turystyczno-wypoczynkowych. W ostatnim czasie zwróciła się jednak do mnie z zapytaniem pewna firma, czy nie wynająłbym dwóch pokoi dla ich pracowników. Czy dochody z agroturystyki nadal będą mogły korzystać ze zwolnienia z PIT, jeżeli wynajmę te dwa pokoje firmie z przeznaczeniem dla jej pracowników? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Warunki spełnione łącznie

Podatnik uzyskujący dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych skorzysta zatem z przedmiotowego zwolnienia, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- najem dotyczy pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,

- budynki, w których są pokoje przeznaczone na wynajem, znajdują się na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,

- przedmiotem usług jest najem pokoi gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku,

- liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu

Jeśli zostaną spełnione te warunki, to również dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, którym wynajęto pokoje, są zwolnione z PIT (por. interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z 10 listopada 2014 r., IPTPB1/415-503/ 14-4/AP).

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Trzeba przy tym pamiętać, że przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, w oparciu o wykładnię gramatyczną przepisów ustawy, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej.

Trzeba interpretować ściśle

Organy podatkowe wskazują, że użyte w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT sformułowanie „pobyt na wypoczynku" dotyczy pobytów urlopowych, weekendowych itp. Pobyt wypoczynkowy jest pobytem czasowym i nie ma charakteru stałego. Zwolnienie nie dotyczy wynajmowania pokoi na stałe (np. firmom na mieszkanie dla pracowników, robotnikom sezonowym, pracownikom w podróży służbowej). Wypoczynek w znaczeniu tego przepisu nie oznacza „wypoczynku po pracy" (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2009 r., ITPB1/415-419/09/HD).

Ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT korzystają więc uzyskiwane dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i wyżywienia osobom przebywającym wyłącznie w celu wypoczynku. Jeżeli faktycznie osoby te przyjeżdżają na wypoczynek, a celem ich pobytu w gospodarstwie agroturystycznym nie jest wykonywanie różnego rodzaju obowiązków i zadań związanych z wykonywaną pracą, prowadzeniem przedsiębiorstwa lub przynależnością do stowarzyszeń czy klubów sportowych, to w takim przypadku uzyskiwane od tych osób dochody są zwolnione z opodatkowania PIT. Osoby te przebywają bowiem w gospodarstwie agroturystycznym tylko celem wypoczynku, a więc są spełnione wszystkie niezbędne przesłanki warunkujące to zwolnienie. W takim przypadku nie ma znaczenia, że lokale w gospodarstwie agroturystycznym wynajmuje firma dla swoich pracowników, a nie osoby indywidualne na własne potrzeby (por. wyrok WSA w Warszawie z 10 marca 2014 r., III SA/Wa 2465/13; interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 21 sierpnia 2014 r., IPPB1/415-302/13/14-12/S/KS; interpretacj Izby Skarbowej w Warszawie z 10 stycznia 2012 r., IPPB1/415-942/11-2/KS).

Z woli pracodawcy czy zainteresowanego

Natomiast dochody z wynajmu pokoi gościnnych i wyżywienia w sytuacji, gdy pokoje są wynajmowane firmom na potrzeby ich pracowników z uwagi na świadczoną przez nich pracę oraz obowiązki służbowe, a przebywanie w miejscu, w których świadczone są usługi wyżywienia oraz najmu nie zależy od ich woli, ale od woli pracodawcy, nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT. W szczególności będzie to miało miejsce w przypadku wynajmu pokoju gościnnego w gospodarstwie agroturystycznym na potrzeby pracownika przebywającego w podróży służbowej lub w sytuacji, gdy pracodawca zapewnia miejsce zakwaterowania w pobliżu siedziby firmy, gdyż miejsce zamieszkania pracownika nie pozwala na codzienne dojazdy do firmy. Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT nie dotyczy zatem wynajmu pokoi i wyżywienia, który de facto nie jest związany z wypoczynkiem pracowników, ale z wykonywaną przez nich pracą (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 10 stycznia 2012 r., IPPB1/415-942/11-2/KS; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 10 stycznia 2012 r., IPPB1/415-942/11-2/KS; interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2009 r., ITPB1/415-419/09/HD).

Przykład

Załóżmy, że na sierpień firma wynajmie od podatnika prowadzącego gospodarstwo rolne dwa pokoje gościnne:

wariant 1: dla pracowników, którzy przybędą tam na wypoczynek w okresie wakacji – podatnik może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT

wariant 2: dla pracowników, którzy przybędą tam wykonywać sezonowo pracę w okresie wakacji – podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT.

Przykład

Firma wynajęła od podatnika prowadzącego gospodarstwo rolne jeden pokój dla jej dla pracowników w celu wykonywania przez nich pracy, a drugi na cele wypoczynkowe pracowników. Pozostałe trzy pokoje wynajmują na cele wypoczynkowe osoby indywidualne. W takim przypadku właściciel gospodarstwa agroturystycznego nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT i powinien zapłacić podatek od wynajmu wszystkich pięciu pokoi.

Autor jest doradcą podatkowym