W czwartek Sejm odbył pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany prawa celnego i wielu innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. uproszczenia trybu wydawania decyzji.

Dotychczas, gdy rozstrzygano o należnościach importowych od towarów przywożonych spoza Unii Europejskiej, wydawano oddzielne decyzje ws. cła i innych podatków, w tym VAT.

Wśród zmienianych przepisów są też regulacje pozwalające na uzyskanie numeru PESEL nie tylko osobom urodzonym w Polsce, ale też cudzoziemcom rozliczającym podatki w naszym kraju. Dotychczas powodowało to trudności m.in. z zameldowaniem, a te przekładały się na kłopoty z rozliczeniami podatkowymi.

Etap legislacyjny: po I czytaniu w Sejmie