Fiskus nie utrudnia życia przedsiębiorcom, którzy robią wspólne zakupy z małżonkiem. Z interpretacji wynika, że mogą odliczyć VAT także wtedy, gdy na fakturze są dane i męża, i żony.

Oto przykład. Mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą kupił na jej potrzeby nieruchomość. Weszła ona do wspólnego majątku małżeńskiego. Na fakturze wpisana została też jego żona. Prowadzi ona własną firmę, ale nieruchomość ma być wykorzystywana tylko w działalności męża. Potwierdza to pisemne oświadczenie o przeznaczeniu jej na potrzeby prowadzonej przez męża firmy, pod którym podpisała się też żona.

Transakcja została opodatkowana 23-proc. VAT. Mężczyzna zapytał fiskusa, czy może go w całości odliczyć. Zastanawia się też, czy należy skorygować dane w fakturze.

Związek ze sprzedażą

Co na to skarbówka? Najważniejsze, aby zakupy były związane ze sprzedażą opodatkowaną – czytamy w odpowiedzi. Jeśli ten warunek jest spełniony, przedsiębiorca ma prawo do odliczenia. Potrzebna jest do tego faktura, potwierdza ona bowiem wykonanie usługi bądź sprzedaż towaru. Musi być wystawiona zgodnie z przepisami. Powinna m.in. jednoznacznie określać imię i nazwisko lub nazwy sprzedawcy i nabywcy. Ponieważ faktura ma dokumentować rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, jako sprzedawca i nabywca powinni widnieć na niej faktyczni uczestnicy transakcji. Tak też jest w opisanej sprawie.

Zdaniem fiskusa, skoro nieruchomość ma być wykorzystywana w działalności jednego z małżonków, to ma on prawo do pełnego odliczenia, mimo że weszła do wspólnego majątku.

Faktura odzwierciedla zdarzenie gospodarcze

Nie trzeba też korygować faktury, ponieważ odzwierciedla ona rzeczywiste zdarzenie gospodarcze (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 2461-IBPP1.4512.115.2017.1.UG).

Podobnie było w sprawie przedsiębiorcy działającego w branży transportowej. Wraz z małżonką przystąpił do licytacji stacji paliw. Wygrali ją, a komornik wystawił im fakturę. Mężczyzna chce odliczyć cały VAT od inwestycji.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Fiskus się na to zgodził. Podkreślił, że jeśli mężczyzna będzie wykorzystywał stację w działalności gospodarczej, ma prawo do pełnego odliczenia, mimo podania na fakturze także danych jego żony (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPP1/4512-1-835/15-4/UG).

W innej sprawie skarbówka potwierdziła, że przedsiębiorca ma prawo odliczyć VAT z faktur wystawionych na niego i jego żonę, dokumentujących opłaty za energię elektryczną, telefon stacjonarny oraz internet. W części wykorzystywanej na działalność gospodarczą. Jak czytamy w odpowiedzi fiskusa: „ustawodawca nie wiąże możliwości odliczenia z danymi zawartymi na fakturze VAT wystawionej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, lecz ze związkiem dokonywanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną" (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPP2/443-1162/11-3/Akr).

OPINIA:

Grzegorz Gębka - doradca podatkowy w kancelarii GTA

Wystawienie faktury na oboje małżonków nie wyklucza możliwości odliczenia całego VAT przez jednego z nich. Nie pozbawia także prawa do zaliczenia wydatku (w kwocie netto, jeżeli odliczamy VAT) do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Oczywiście pod warunkiem, że zakupione towary bądź usługi są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej. Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzi firmę w mieszkaniu. Dostaje fakturę za internet. Umowa z operatorem podpisana jest przez oboje małżonków, faktura jest więc wystawiona na niego i na jego żonę. Mimo tego, jeśli przedsiębiorca wykorzystuje internet do celów firmowych, może zaliczyć wydatek do podatkowych kosztów.