Jestem rolnikiem ryczałtowym, a od niedawna świadczę także usługi agroturystyczne. Nie jestem zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, ponieważ korzystam ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Pokoje wynajmuję osobom prywatnym, które przyjeżdżają do mnie na wypoczynek. Czy mam obowiązek wystawić fakturę VAT, jeśli któryś z klientów mnie o to poprosi? – pyta czytelnik.

Co do zasady faktury dokumentujące sprzedaż są zobowiązani wystawiać wszyscy podatnicy VAT, a więc nie tylko podatnicy VAT czynni, ale również podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni czy nie).

Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku m.in. na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (czyli na podstawie tzw. zwolnienia podmiotowego). Stosownie jednak do art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną m.in. na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Jeżeli zatem osoba prywatna - nabywca usług agroturystycznych zażąda wystawienia faktury, to sprzedawca musi ją wystawić, oczywiście jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zgodnie z art. 106i ust. 6 w zw. z ust. 1 i 2 ustawy o VAT, gdy żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone w miesiącu wykonania usługi, to czas na wystawienie faktury mija 15. dnia następnego miesiąca. Gdy natomiast nabywca poprosi o fakturę w jednym z trzech kolejnych miesięcy, to podatnik ma na jej wystawienie 15 dni.

Należy także pamiętać, że gdyby świadczenie usług agroturystycznych zostało udokumentowane paragonem fiskalnym, to oryginał paragonu fiskalnego należałoby dołączyć do egzemplarza faktury, który pozostaje u sprzedawcy. Stanowi o tym art. 106h ustawy o VAT).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 106b ust. 2 i ust. 3 pkt 2, art. 106h, art. 106i ust. 1, 2 i 6 oraz art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2016 r., nr 710 ze zm.)