Przemysław Krawczyk: Zmiany JPK to odpowiedź na postulaty przedsiębiorców

Chcemy zachęcić przedsiębiorców do szerszego stosowania mechanizmu podzielonej płatności – mówi „Rzeczpospolitej" Przemysław Krawczyk, dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Finansów.

Aktualizacja: 23.03.2021 07:39 Publikacja: 23.03.2021 06:17

Przemysław Krawczyk

Przemysław Krawczyk

Foto: materiały prasowe

Jaki jest powód nowelizacji rozporządzenia w sprawie JPK?

Chcemy zwiększyć stopień pewności i jednolitości stosowania przepisów rozporządzenia. Słuchamy głosów przedsiębiorców i to jest odpowiedź na ich postulaty. Wiele problemów zgłoszono dopiero na etapie wdrożenia rozporządzenia, po 1 października 2020 r. Trzeba zaznaczyć, że celem jest doprecyzowanie i wyjaśnienie niektórych kwestii.

Na czym będą polegały zmiany dotyczące oznaczenia „MPP"?

To jedna z istotniejszych zmian. Chcemy zachęcić przedsiębiorców do szerszego stosowania mechanizmu podzielonej płatności, także dobrowolnie. Dlatego oznaczenie „MPP" będzie dotyczyć wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko tych, w których stosowanie mechanizmu jest obowiązkowe.

Czy to oznacza, że sprzedawca będzie musiał sprawdzać przed złożeniem JPK, czy każda faktura została opłacona przez nabywcę przy zastosowaniu „MPP"? Czy jeśli zostanie opłacona w „MPP" po złożeniu JPK, będzie musiał złożyć korektę?

Nie, nie będzie takiego obowiązku. Zależy nam na uelastycznieniu procedur. Nie chcemy, by stosowanie oznaczenia „MPP" powodowało serię korekt. Dlatego chcę podkreślić, że sprzedawca nie będzie musiał monitorować, w jaki sposób faktura została opłacona przez nabywcę.

Nie będzie miał obowiązku korygowania oznaczenia „MPP".

Dlatego wprowadzone zostały zmiany w oznaczeniu „TP"?

Wprowadzamy próg kwotowy, by odciążyć przedsiębiorców i zwolnić z części obowiązków ewidencyjnych. Oznaczenie „TP" będzie się odnosić do transakcji zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczy kwotę 15 tys. zł. Obecnie powinno się raportować takie transakcje bez względu na kwotę.

Istotne będzie też jednoznaczne przesądzenie, że oznaczenia „TP" nie stosujemy przy powiązaniach ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządu terytorialnego.

Ale przedsiębiorcy i tak będą musieli sprawdzać, czy nie został przekroczony próg 15 tys. zł.

Obowiązek sprawozdawczy pozostaje, ale w zdecydowanie mniejszej skali niż obecnie.

Co się zmieni w raportowaniu faktur uproszczonych?

Faktury uproszczone, czyli paragony do 450 zł zawierające NIP nabywcy, mogą być do końca czerwca 2021 r. raportowane zbiorczo. Chcemy na stałe utrzymać ten mechanizm, który został wprowadzony tymczasowo. Także po 1 lipca faktury uproszczone będą raportowane w sposób zbiorczy.

Podobne będzie rozwiązanie dla faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub wystawianych w formie biletu jednorazowego, m.in. kolejowego czy na samolot.

A w kodach GTU?

Także w tym zakresie doprecyzowujemy wiele kwestii. Na przykład oleje opałowe będą oznaczane GTU 02. Chcemy wyeliminować wątpliwości interpretacyjne co do podwójnego oznaczenia olejów GTU 02 i GTU 03. Doprecyzujemy też, że GTU 10 ma dotyczyć nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, w tym lokali. Przypisujemy też kody PKWiU do usług materialnych (GTU 12) w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych.

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie? Czy podatnicy zdążą dostosować systemy informatyczne do zmienionych przepisów?

Chcemy, by przepisy zaczęły obowiązywać już w kwietniu. Jednak podatnicy nadal będą stosować dotychczasową schematy. Przepis przejściowy zakłada, że obecne struktury JPK będzie można wykorzystywać przez sześć miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

W jaki sposób można podsumować pół roku funkcjonowania nowego JPK z deklaracją? Przedsiębiorcy obawiali się kar 500 zł za błędne oznaczenia. Jak jest w praktyce?

Z danych wynika, że poziom wypełniania obowiązków ewidencyjnych w JPK jest satysfakcjonujący.

Nie mamy przykładów nakładania sankcji.

Jeszcze przed wprowadzeniem nowego JPK z deklaracją apelowaliśmy do przedsiębiorców, żeby nie obawiali się kar. Praktyka organów podatkowych jest zgodna z tym komunikatem.

Jaki jest powód nowelizacji rozporządzenia w sprawie JPK?

Chcemy zwiększyć stopień pewności i jednolitości stosowania przepisów rozporządzenia. Słuchamy głosów przedsiębiorców i to jest odpowiedź na ich postulaty. Wiele problemów zgłoszono dopiero na etapie wdrożenia rozporządzenia, po 1 października 2020 r. Trzeba zaznaczyć, że celem jest doprecyzowanie i wyjaśnienie niektórych kwestii.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?