Promocja nie przekreśla odliczenia VAT

Firma nie straci prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupu towarów, które w akcji promocyjnej są sprzedawane po cenie niższej niż ich wartość rynkowa, jeśli mają one związek z działalnością opodatkowaną.

Publikacja: 14.02.2018 05:50

Promocja nie przekreśla odliczenia VAT

Foto: 123RF

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 31 października 2017 r. (0111-KDIB3-2. 4012.415.2017.1.MGO). Podkreślił, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, także stosując sprzedaż o charakterze promocyjnym, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu.

Karta telefoniczna za złotówkę

Podatnik zapytał o możliwość odliczenia VAT naliczonego od towarów sprzedawanych przez niego poniżej ceny nabycia. Spółka, z uwagi na dużą konkurencyjność na rynku branży tytoniowej, w celu zwiększenia swojej sprzedaży przyjęła strategię marketingową skierowaną do niepowiązanych z nią klientów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W przypadku zakupu większej liczby sztuk wyrobów tytoniowych przez tych klientów lub w przypadku zakupu tych wyrobów za określoną wartość, klient może nabyć inny towar, którym jest np. karta telefoniczna, po cenie niższej niż wartość rynkowa, np. za 1 zł brutto. Cena towaru sprzedawanego przez spółkę w akcji promocyjnej jest niższa od ceny, za jaką kupiła ona ten towar. Jak podkreślił wnioskodawca, takie działanie jest elementem długofalowej strategii marketingowej spółki, ma swoje uzasadnienie ekonomiczne, a w efekcie ma doprowadzić do zwiększenia przychodów spółki. Zdaniem wnioskodawcy, nie sposób uznać, że przyjmując taką długofalową strategię spółka podejmuje pozorne działania w celu obejścia prawa czy uniknięcia opodatkowania.

Dyrektor KIS, uznając stanowisko spółki za prawidłowe, wskazał w uzasadnieniu, że najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, przy czym związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Określone zakupy mogą zostać uznane za mające pośredni związek z działalnością podmiotu, jeśli istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zakupami a powstaniem obrotu, tj. gdy zakupy, poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczyniają się do generowania przez podmiot obrotu.

Wpływa na przychód

Zdaniem organu, w omawianej sprawie istnieje związek zakupu towarów promocyjnych, sprzedawanych przez spółkę poniżej ich ceny rynkowej, z generującą VAT należny sprzedażą spółki. W rezultacie należy uznać, że nabywane przez nią towary promocyjne, np. karta telefoniczna, są związane lub będą miały związek z działalnością opodatkowaną VAT. Tym samym, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, spółka co do zasady może odliczyć VAT naliczony przy ich nabyciu. Organ dodał przy tym, że podatnik ma prawo układać swoje interesy tak, by działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując sprzedaż o charakterze promocyjnym, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Zaznaczył jednak, że stosowanie sprzedaży promocyjnej jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Każde działanie marketingowe powinno być uzasadnione ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do podwyższenia obrotu.

—Mariusz Malaka

Zdaniem autora

Mariusz Malaka, manager w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Stanowisko zaprezentowane w komentowanej sprawie przez Dyrektora KIS co do zasady należy uznać za słuszne. Skoro bowiem nabywane przez spółkę towary, odsprzedawane następnie po promocyjnej cenie, służą realizacji strategii marketingowej mającej na celu zwiększenie przychodów spółki poprzez zwiększenie sprzedaży jej wyrobów (opodatkowanej VAT), to spółce powinno przysługiwać prawo do odliczenia VAT od zakupów takich towarów.

Pewne wątpliwości może natomiast budzić stwierdzenie organu, że każde zastosowane działanie marketingowe powinno prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu, jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. podwyższenia obrotu. Takie stwierdzenie może sugerować bowiem, że jeśli mimo podjętych działań marketingowych ostatecznie nie nastąpiłoby podwyższenie obrotu spółki, wówczas prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupu towarów służących kampanii promocyjnej mogłoby zostać zakwestionowane. Tymczasem, zasadniczo żadne przepisy dyrektywy VAT ani ustawy o VAT nie uzależniają prawa do odliczenia od faktycznego zaistnienia wzrostu obrotu opodatkowanego.

jednak warto w tym miejscu podkreślić, że podatnicy, którzy sprzedają towary lub usługi poniżej ceny ich nabycia, mogą być narażeni na całkowite zakwestionowanie prawa do odliczenia VAT. Sytuacja taka miałaby miejsce, gdyby organy podatkowe uznały, że odliczenie takie stanowiłoby nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT, tzn. że odliczenie VAT nie ma wystarczającego uzasadnienia gospodarczego, lecz głównym celem jest osiągnięcie korzyści podatkowej (odliczenia VAT naliczonego).

Kwestia nadużycia prawa w VAT nie jest nowa i była poruszana wielokrotnie w orzecznictwie TSUE (np. w najbardziej znanym w tym zakresie, jak się wydaje, wyroku TSUE z 21 lutego 2006r., C-255/02). Niemniej polskie organy podatkowe oraz sądy administracyjne w praktyce zasadniczo dopiero w ostatnim czasie powołują się na przepisy dotyczące tego nadużycia. Wyrazem tego są m.in. coraz częściej wydawane postanowienia o odmowie wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie wydaje się interpretacji w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT.

Mając na uwadze obecne profiskalne działania organów podatkowych, w przypadku zakupu towarów i usług odsprzedawanych następnie poniżej ceny zakupu warto zabezpieczyć prawo do odliczenia VAT naliczonego od tych wydatków w drodze interpretacji indywidualnej. Bardzo istotne jest jednak, aby we wniosku o wydanie interpretacji zawrzeć stosowną argumentację, potwierdzającą, że zakup, a następnie sprzedaż poniżej ceny zakupu mają odpowiednie uzasadnienie gospodarcze. Dodatkowo, warto wówczas przy okazji potwierdzić, że podstawą opodatkowania VAT w przypadku sprzedaży takich towarów i usług będzie wyłącznie ustalona cena netto sprzedaży, a nie ich wartość rynkowa (wartość zakupu).

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 31 października 2017 r. (0111-KDIB3-2. 4012.415.2017.1.MGO). Podkreślił, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, także stosując sprzedaż o charakterze promocyjnym, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu.

Karta telefoniczna za złotówkę

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Niepełnosprawni
Nawet 3495 zł z ZUS dla dorosłych niepełnosprawnych już od Nowego Roku
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości